Amnesty roept op om mensenrechten te respecteren in strijd tegen terrorisme

Amnesty roept op om mensenrechten te respecteren in strijd tegen terrorisme

Persbericht

Amnesty International verwelkomt de vele verwijzingen naar mensenrechten en de rechtsstaat in de verklaring van premier Charles Michel. De organisatie vraagt om de daad bij het woord te voegen en te garanderen dat de maatregelen ook in lijn zijn met deze fundamentele principes en het internationaal recht.

Zo moet België het beginsel van het vermoeden van onschuld eerbiedigen en ervoor zorgen dat vrijheidsberoving is onderworpen aan strikte regels.

"De veiligheid van de bevolking is prioritair," zegt Han Verleyen, waarnemend directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Maar de maatregelen van de regering in de strijd tegen terrorisme zijn enkel legitiem als aangetoond wordt dat ze nodig, proportioneel en niet-discriminerend zijn. Ze moeten ook worden toegepast binnen de grenzen van het internationaal recht.”

Nood aan concrete maatregelen

Naast een verklaring, is er nood aan concrete maatregelen die de bescherming en bevordering van mensenrechten daadwerkelijk versterken. Zo herhaalt Amnesty International dat België dringend een nationaal mensenrechteninstituut moet oprichten, zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit instituut zou de maatregelen kunnen evalueren en opvolgen.

Amnesty International benadrukt daarnaast de belangrijke rol van de wetgever die de impact van de antiterreurwetgeving kritisch moet onderzoeken, vooral wat betreft de gevolgen voor het recht op privacy en voor procedurele waarborgen. Ook de wetten die de voorbije jaren werden aangenomen, moeten worden geëvalueerd op hun doeltreffendheid en hun impact op de fundamentele vrijheden.

Ten slotte roept Amnesty International op om discriminatie aan te pakken en om het aanzetten tot haat tegenover bepaalde groepen of gemeenschappen te bestrijden.