Amnesty roept Kamer op boerkaverbod te verwerpen

Amnesty roept Kamer op boerkaverbod te verwerpen

Persbericht

Op 22 april stemt de Kamer over het wetsvoorstel dat kleding verbiedt die het gezicht geheel of grotendeels verbergt. Het voorstel spreekt niet letterlijk over boerka’s of nikabs, maar dient wel om die kledingstukken te verbieden. Dat kan niet, zegt Amnesty International.

Een algemeen verbod is strijdig met de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Amnesty vraagt de kamerleden om het wetsvoorstel te verwerpen.

Na op 9 april te zijn goedgekeurd door de kamercommissie Binnenlandse Zaken ligt het wetsvoorstel morgen ter stemming voor in de plenaire sessie van de Kamer. Het voorstel houdt geen letterlijk boerkaverbod in, maar viseert wel degelijk kledingstukken zoals de boerka, die het hele lichaam bedekt, en de nikab, die de ogen vrij laat. Als het voorstel, na goedkeuring door Kamer en Senaat wet zou worden, zouden beide islamitische gewaden uit het openbare leven gebannen worden. Het dragen ervan in het publiek zou strafbaar zijn.

Vrouwen zijn vrij om te kiezen

"We roepen de kamerleden op om het wetsvoorstel te verwerpen," zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International in Vlaanderen. "Daar hebben we goede redenen voor. Een algemeen verbod op gezichtssluiers is in strijd met de mensenrechten, meer bepaald de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting."

Vrouwen zijn vrij om te kiezen voor een gezichtssluier. Godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting waarborgen die vrijheid. De overheid mag haar niet inperken door voor te schrijven hoe een vrouw zich al dan niet mag kleden.

Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn niet absoluut. Een inperking kan nodig zijn om de veiligheid of andermans rechten te waarborgen. De politie moet bijvoorbeeld de identiteit van een persoon kunnen controleren. Het dragen van de sluier op zich is echter geen misdrijf. Noch is er een verband tussen criminaliteit en het dragen van een boerka. Een algemeen beroep op de openbare veiligheid kan dus niet volstaan om de wet te rechtvaardigen. Ook het feit dat sommige mensen de boerka of nikab schokkend of verkeerd vinden, is een onvoldoende reden om de vrije meningsuiting in te perken.

Keuzevrijheid moet beschermd

"De overheid is verplicht de keuzevrijheid van de vrouw te beschermen. Als een vrouw met geweld of dreigementen gedwongen wordt om een boerka of nikab te dragen, moet de overheid ingrijpen. In zulke gevallen moeten het strafrecht en familierecht toegepast worden. Maar een individuele aanpak is noodzakelijk. Ook in dat opzicht kan een algemeen verbod niet,” zegt Karen Moeskops.

Vrouwen in moslimgemeenschappen worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie: omdat ze vrouw zijn, omdat ze moslim zijn, omdat ze tot een etnische minderheid behoren. De strijd tegen discriminatie vraagt een totaalpakket aan sociale en andere maatregelen in samenspraak met deze vrouwen en hun gemeenschappen. Een boerkaverbod zal de discriminatie niet uit de wereld helpen, maar juist versterken. Een verbod riskeert moslimvrouwen verder te isoleren. Vrouwen die onder druk van hun omgeving een gezichtssluier dragen en dat plots niet meer mogen, zullen de boerka niet afwerpen maar zich verder afzonderen van de maatschappij.

Lees meer 

hier niet op duwen