Amnesty partner van de Eerlijke Bankwijzer

Amnesty partner van de Eerlijke Bankwijzer

Persbericht

Een coalitie van acht middenveldorganisaties waaronder Amnesty International lanceert op 2 maart 2015 onder leiding van FairFin de duurzame bankengids www.bankwijzer.be.

Op www.bankwijzer.be kan je eenvoudig zien hoe het beleid van jouw bank scoort op acht maatschappelijke thema’s en of de bank investeringen doet die schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarnaast kunnen bezoekers via de website ook een bericht naar hun bank sturen.

De eerlijke bankwijzer bestond al in Nederland en breidt nu uit naar België, Brazilië, Frankrijk, Indonesië en Zweden. 

BankWijzer onderzoekt de banken Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en VDK. Deze banken werden geëvalueerd op hun beleid rond klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen en corruptie, transparantie en betrokkenheid bij de wapenindustrie.

Dit onderzoek gebeurt heel zorgvuldig op basis van een methode die vertrekt vanuit nationale standaarden. Aan de hand daarvan gaan de onderzoekers  na of de banken ze onderschrijven, ze ook toepassen en of ze er transparant over zijn. Voor elke bank worden de eigen publiek toegankelijke documenten hiervoor gebruikt en de scores worden jaarlijks geactualiseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat - op de voorlopers Van Lanschot, VDK en Triodos na – de banken in België laag scoren. Het valt op dat ze internationale standaarden onderschrijven maar tegelijkertijd erg grote bedragen investeren in economische activiteiten met een schadelijk impact op mens en milieu.

Partners

Amnesty International België is een actief lid van de coalitie achter bankwijzer.be, naast 11.11.11, Oxfam Solidariteit, Bond Beter Leefmilieu, Netwerkwerk Bewust Verbruiken en hun Franstalige tegenhangers.

BankWijzer wil vooral aangeven dat burgers het verschil kunnen maken. Door transparant de scores te publiceren voor elke bank, en door op een erg gebruiksvriendelijke manier iedereen de kans te geven om de scores van haar of zijn bank met die van een andere bank te vergelijken. Via een knop kan de klant een bericht sturen naar de bank om aan te geven wat hij of zij  ervan vindt. En zie je je bank helemaal niet meer zitten dan kun je via een andere knop van bank veranderen.

BankWijzer België brengt jaarlijks ook studies uit over maatschappelijk relevante thema’s: voor dit jaar staan op het programma diepgaande studies over de lobbyactiviteiten van de banken, belastingontwijking en het klimaat.