Amnesty pakt racisme binnen de organisatie aan

Amnesty pakt racisme binnen de organisatie aan

Actueel

Onlangs kwamen klachten naar buiten van (voormalige) internationale collega’s uit het Verenigd Koninkrijk en Canada die te maken hebben gehad met racisme en discriminatie binnen de organisatie. In de berichtgeving daarover wordt tevens verwezen naar een intern onderzoek naar racisme en ongelijke behandeling op het Internationaal Secretariaat, Amnesty’s hoofdkantoor, dat dit in november 2020 publiceerde op de website.

Amnesty wil, in al zijn vormen, zichzelf transparant en kritisch in vraag stellen. Als beweging willen we een veilige omgeving scheppen voor iedereen die zich wil inzetten voor mensenrechten, ongeacht achtergrond of afkomst. Er is op veel niveaus binnen de organisatie nog geen sprake van volledige gelijkheid. Sommige van de ondertussen verouderde systemen hebben ervoor gezorgd dat we in ons gedrag, onze houding en in de praktijk ongelijkheden in stand hebben gehouden.

"Ik bewonder de moed die onze internationale collega’s bij elkaar hebben geschraapt om zich uit te spreken tegen racisme en discriminatie op de werkvloer. Een mensenrechtenorganisatie zoals Amnesty International moet bij uitstek een veilige plek zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Om daartoe te komen is het van groot belang om ook zelf in die spiegel te kijken", klinkt het bij Carolien Vekemans, medewerker inclusie en diversiteit. 

In de Vlaamse afdeling maken we sinds enkele jaren actief en stapsgewijs werk van een inclusievere organisatie, die ernaar streeft veilig te zijn voor iedereen. Dat traject rond inclusie en diversiteit leidde onder meer tot aanpassingen in ons personeelsbeleid, een beter kader voor welzijn op het werk, en vorming voor management en medewerkers. Na deze eerste stappen werken we vandaag participatief verder aan een echt inclusiebeleid.  

“Hoewel de vastgestelde problemen met racisme niet rechtstreeks betrekking hebben op de werking van de Vlaamse sectie van Amnesty International, zijn we ons ten volle bewust van de verantwoordelijkheid die ook wij hebben en het werk dat ons te doen staat”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty Vlaanderen.  

Het identificeren en erkennen van de structurele oorzaken van racisme en discriminatie binnen Amnesty is een belangrijke stap om echte verandering op gang te trekken. Binnen de internationale beweging wordt momenteel hard gewerkt aan een open en oprechte aanpak van de diepere oorzaken van deze problemen. Dit is een engagement op lange termijn om te komen tot een organisatie die echt antiracistisch en inclusief is.  

"In Vlaanderen zijn de eerste stappen richting reflectie gezet, met onder andere extern begeleide opleidingen rond dekolonisatie en unconcious bias, het opstellen van een diversiteitswerkplan en ruimte maken voor een professionele diversiteits- en inclusiemedewerker. Als we actief willen bijdragen aan gerechtigheid en gelijkheid, moeten we zelf een voorbeeld stellen", klinkt het bij inclusiemedewerker Carolien Vekemans. 

 

hier niet op duwen