Amnesty onderneemt actie tegen racisme

Amnesty onderneemt actie tegen racisme

Actueel

De dood van George Floyd na grof politiegeweld vestigde niet alleen in de VS, maar wereldwijd de aandacht op historisch en institutioneel racisme. Het zette Amnesty International ertoe aan om de hand in eigen boezem te steken en te onderzoeken of de eigen organisatiestructuren, die intussen 60 jaar geleden ontstonden, ingebakken racisme in stand houden. 

Amnesty International nam expertisebureau Howlett Brown onder de arm om via focusgroepen uit te zoeken of er binnen het Internationaal Secretariaat van de organisatie sprake is van individuele racistische voorvallen en institutioneel racisme. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Amnesty’s hoofdkantoor en heeft betrekking op de internationale medewerkers en structuren. 

Het finale rapport is geen gemakkelijke lectuur. De bevindingen tonen aan dat er geen volledige gelijkheid geldt voor iedereen binnen de organisatie. De Amnesty-medewerkers van het Internationaal Secretariaat die deelnamen aan het onderzoek rapporteren zowel individuele racistische incidenten als institutionele structuren die leiden tot ongelijke behandeling en privileges. 

Amnesty International is vastbesloten om deze problemen grondig en transparant aan te pakken. Als mensenrechtenorganisatie strijden we al decennialang tegen onrecht en discriminatie in de wereld. De strijd tegen racisme moet ook in onze eigen rangen een prioriteit zijn. Dit rapport is slechts een eerste stap van een lang en grondig proces. Amnesty’s hoofdkantoor onderneemt actie voor concrete hervormingen en zal de discussie ook binnen de brede Amnesty-beweging wereldwijd op gang trekken. 

Belangrijke eerste stappen die binnen het Internationaal Secretariaat op til zijn, zijn onder meer aanpassingen in het personeelsbeleid, betere opvolging van klachtenprocedures, en opleiding en training in antiracisme voor alle personeelsleden. Daarnaast wordt verder onderzocht welke acties op langere termijn nodig zijn. 


“Amnesty International Vlaanderen neemt de uitkomst van dit onderzoek bijzonder ernstig. De conclusies van dit rapport zijn zorgwekkend en vragen om een doortastende aanpak. Wij zullen er nauwgezet op toezien dat het nodige gedaan wordt om racisme uit de organisatie te weren.”

Wies De Graeve directeur van Amnesty International Vlaanderen

 “Bij de Vlaamse afdeling loopt sinds twee jaar een traject rond inclusie en diversiteit met onder meer verschillende trainingen en hervormingen van het personeelsbeleid. Dit internationale rapport is een stimulans om dit essentiële werk verder te zetten en te verdiepen. Door ook binnen onze organisatie open en transparant de confrontatie met racisme en discriminatie aan te gaan, willen we actiever dan ooit bijdragen aan gerechtigheid en gelijkheid in onze samenleving,” besluit Wies De Graeve.

Lees het rapport