Amnesty International doet mee aan de mars tegen geweld tegen vrouwen

Amnesty International doet mee aan de mars tegen geweld tegen vrouwen

Persbericht

Zaterdag 25 november is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Amnesty International zal zich aansluiten bij de mars die dan in Brussel wordt georganiseerd en blijft aandacht vragen voor de slachtoffers van gendergerelateerd geweld en seksueel geweld in het bijzonder.

Begin november heeft Amnesty International opgetogen gereageerd over de opening van drie zorgcentra voor slachtoffers van seksueel geweld. Deze pilootprojecten, geïnspireerd op centra in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, komen overeen met wat Amnesty International en SOS Viol vroegen aan de regering en zijn een belangrijke stap in de verwezenlijking van de voorschriften van de Conventie van Istanbul, sinds 2016 bindend voor België.

Amnesty International beschouwt de centra als een grote stap vooruit en dringt er bij de overheden op aan om ervoor te zorgen dat de financiering verzekerd wordt en dat de aanpak bestendigd en uitgebreid wordt zodat alle slachtoffers van de best mogelijke opvang kunnen genieten.

De positieve initiatieven mogen niet verhullen dat er nog zaken zijn om aan te pakken, zoals het verbeteren van de opleiding van mensen die mogelijk in contact zullen komen met slachtoffers van seksueel en ander gendergerelateerd geweld (politie, sociale werkers en magistraten en andere medewerkers van het gerechtelijk apparaat).

Een ander pijnpunt is dat de politie nog steeds niet nuttige gegevens bijhoudt over de slachtoffers waardoor bijvoorbeeld niet precies gezegd kan worden hoeveel vrouwen klacht indienden voor verkrachting. Nochtans lijkt een specifieke aanpak van deze vorm van geweld, die disproportioneel vrouwen treft, nood te hebben aan goede gegevens.

De organisatie wijst er ook op dat het ingeschatte ‘dark number’ voor seksueel geweld erg hoog is. Dat wil zeggen dat er allicht veel meer slachtoffers zijn dan dat er klachten zijn. Als er wel een klacht komt, leidt dat maar zelden tot een veroordeling. De gemiddelde veroordelingsgraad in België is lager dan het Europese gemiddelde.

Amnesty International verzoekt de overheid om kwalitatief en kwantitatief onderzoek te voeren zodat de oorzaken van deze schijnbare straffeloosheid kunnen worden blootgelegd.