Afbeelding
© Amnesty International Vlaanderen
Actueel

Amnesty International bezorgd over het uiteendrijven van protest aan Israëlische ambassade

29 mei 2024

Gisteren werd een betoging in de buurt van de Israëlische ambassade in Ukkel door de politie uiteengedreven. Daarbij werd het waterkanon en traangas ingezet en viel naar verluidt minstens een gewonde.

Amnesty International is bezorgd over de rechtmatigheid van de beslissing om tot uiteendrijven van het protest over te gaan en over het geweld dat daarbij werd gebruikt. De mensenrechtenorganisatie vraagt een grondig onderzoek naar dit incident.

Omdat er vanavond weer een betoging staat gepland, roept de organisatie de Ukkelse burgemeester en de ordediensten ook op te zorgen dat de mensenrechten gerespecteerd worden bij nieuw protest.

Een recht, geen gunst

Mensenrechtenactivisten moeten op vreedzame wijze, binnen gezichts- en gehoorsafstand van de ambassade, hun boodschap kunnen brengen. Gebrekkige of afwezige toestemming van de gemeente volstaat allerminst om het protest te beëindigen. Het optreden van de politie moet strikt in lijn zijn met de internationale normen daarover. Politie moet zorgen dat de demonstratie veilig kan verlopen en de-escalerend optreden waar nodig.

De burgemeester zegt in de pers dat er geen toestemming was gegeven voor de demonstratie. Dat zo’n toestemming niet werd afgeleverd, is volgens Amnesty zeker geen voldoende reden om over te gaan tot beëindigen of uiteendrijven, laat staan tot het gebruik van geweld.

De organisatie onderstreept dat demonstreren een recht is, geen gunst en dat vereisten om toestemming te vragen niet in lijn zijn met het internationaal recht. Een gemeente kan wel opleggen dat melding wordt gemaakt van een protest, maar ook dat nalaten of te laat doen volstaat niet om een protest te verbieden of te beëindigen.

Uiteendrijven is laatste redmiddel

In de regel moeten vreedzame bijeenkomsten niet door de autoriteiten worden verstoord of beëindigd, ook niet als ze niet in lijn zijn met lokale regelgeving. De primaire taak van de ordehandhavers bij vreedzame protesten is zorgen dat het recht op protest veilig en vrij kan uitgeoefend worden.

In dit concrete geval wil dat ook zeggen dat vreedzame protesten moeten gefaciliteerd worden in de buurt van de Israëlische ambassade – dat is immers binnen “gezichts- en gehoorsafstand” van het doel van de demonstranten.

In alle gevallen, ook in situaties van geweld, moet het uiteendrijven een laatste redmiddel zijn, wanneer alle andere minder ingrijpende middelen ineffectief zijn gebleken, en moeten deelnemers de kans en de tijd krijgen om vrijwillig uiteen te gaan.

Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot het ondervonden verzet. Bij het gebruik van geweld moeten rechtshandhavingsinstanties voorkomen dat personen die zich slechts passief verzetten, gewond raken.

Oproep om betoging vanavond goed te laten verlopen

Deze avond wordt een nieuwe actie aan de Israëlische ambassade verwacht vanaf 18 uur. Amnesty International roept de burgemeester van Ukkel op om te zorgen dat de mensenrechten worden gegarandeerd.

Lees ook

Meer nieuws