Amnesty herstelt status gewetensgevangene voor Navalny

Amnesty herstelt status gewetensgevangene voor Navalny

Persbericht

Na zorgvuldige evaluatie heeft Amnesty International besloten om Aleksej Navalny zijn status als gewetensgevangene te herstellen.

In februari 2021 nam Amnesty een intern besluit om de term ‘gewetensgevangene’ niet meer te gebruiken in de campagne voor de vrijlating van Aleksej Navalny. Dit omwille van bezorgdheid over discriminerende verklaringen die hij in 2007 en 2008 had afgelegd en die mogelijk neerkomen op het aanzetten tot haat. De Russische regering en haar aanhangers hebben dat interne besluit, waarvan Amnesty niet van plan was het openbaar te maken, gebruikt om de rechten van Navalny verder te schenden. Dat was het toppunt van hypocrisie, afkomstig van een regering die niet alleen probeerde Navalny door vergiftiging te doden, maar die de afgelopen twee decennia ook gewetenloze daden pleegde, zoals foltering, gedwongen verdwijningen en het op grote schaal onderdrukken van politieke vrijheden in Rusland en in het buitenland, en oorlogsmisdaden pleegde in Syrië. 

Naar aanleiding hiervan is Amnesty begonnen met een evaluatie van het gebruik van de term ‘gewetensgevangene’. Als een eerste stap is onze aanpak nu verfijnd. In het bijzonder wil Amnesty voorkomen dat iemand enkel omwille van gedrag uit het verleden uitgesloten wordt van de status van gewetensgevangene. We erkennen dat de meningen en het gedrag van iemand in de loop van de tijd kunnen veranderen. Het is deel van Amnesty’s missie om mensen aan te moedigen een mensenrechtenvisie positief te omarmen en niet om de indruk te wekken dat ze voor altijd beoordeeld worden op basis van hun gedrag in het verleden. 

Daarnaast herhalen we dat iemand als gewetensgevangene aanduiden, op geen enkele manier betekent dat Amnesty zijn of haar opvattingen zou delen. Amnesty onderschrijft alleen opvattingen die specifiek aansluiten bij de bescherming en bevordering van mensenrechten. Sommige eerdere verklaringen van Navalny zijn verwerpelijk en Amnesty onderschrijft die op geen enkele manier. Als mensenrechtenorganisatie zal Amnesty International racisme en alle vormen van discriminatie blijven bestrijden, waar die ook bestaan. 

Dit betekent dat we, door Navalny’s status als gewetensgevangene te bevestigen, niet zijn politieke programma onderschrijven, maar de dringende noodzaak benadrukken dat zijn rechten, inclusief toegang tot onafhankelijke medische zorg, worden erkend en worden opgevolgd door de Russische autoriteiten. 

Aleksej Navalny zit niet vast voor enig erkend misdrijf, maar voor het eisen van het recht op gelijke deelname aan het openbare leven voor hemzelf en zijn aanhangers, en voor de eis dat de regering vrij is van corruptie. Dit zijn gewetenszaken en moeten als zodanig worden erkend. 

President Poetin en de Russische regering, daarentegen, beperken de politieke vrijheid en onderdrukken wie verantwoording en gerechtigheid nastreeft op wrede wijze. Zij zijn het die er bewust voor kiezen om gewetenloos te handelen. 

Amnesty International nam een verkeerde beslissing, waardoor onze bedoelingen en motieven op een kritiek moment in twijfel werden getrokken. We verontschuldigen ons voor de negatieve gevolgen die dit heeft gehad voor Aleksej Navalny persoonlijk en voor de activisten in Rusland en de rest van de wereld die onvermoeibaar campagne voeren voor zijn vrijheid. 

Amnesty is vastberaden om actief te vechten tegen onrecht en onderdrukking, waar deze zich ook voordoen. De Russische staat veroordeelt Aleksej Navalny tot een langzame dood. Dat moet onmiddellijk worden gestopt. 

We blijven iedereen oproepen om samen met ons campagne te voeren voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Aleksej Navalny en voor zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang tot onafhankelijke, deskundige medische zorg. 

hier niet op duwen