Amnesty en de economische missie naar China

Amnesty en de economische missie naar China

Uit de beweging

Van 16-26 juni 2007 trok een handelmissie onder het voorzitterschap van Prins Filip naar China. Amnesty ging mee...

Onder impuls van het China- en Bedrijven-team stuurde Amnesty International een brochure en begeleidende brief naar alle deelnemende bedrijven en ministers.

De brochure When in China - Encounters with Human Rights bevat informatie over de mensenrechtensituatie in China, specifiek op maat van bedrijven met investeringsplannen in China.

We roepen bedrijven op om zich te informeren over de mensenrechtensituatie in China en zodoende het risico te beperken om betrokken te geraken bij mensenrechtenschendingen aldaar. We roepen ook de overheid op om blijvend mensenrechten op de agenda te zetten in onderhandelingen met China.

In de aanloop van de Olympische Spelen in China in 2008 zal Amnesty dit thema nog sterker op de agenda zetten.

hier niet op duwen