Amnesty debatteert: Gaza-conflict, gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?

Amnesty debatteert: Gaza-conflict, gaan oorlogsmisdadigers vrijuit?

Persbericht

Amnesty International organiseert twee paneldebatten aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent over de steeds luidere roep naar rekenschap voor oorlogsmisdaden in Gaza en een wapenembargo tegen Israël en gewapende Palestijnse groepen.

Prominente sprekers, waaronder een vertegenwoordiger van minister De Gucht en een advocaat bij het Internationaal Strafhof, gaan hierover in gesprek met Amnesty International. Een Palestijns student uit Gaza zal een getuigenis brengen en er zal video- en fotomateriaal van de Amnesty-onderzoeksmissie in Gaza en Zuid-Israël  worden vertoond.

Paneldebat Katholieke Universiteit Leuven

Wanneer? Maandag 30 maart 2009, 20u00
Waar? Auditoria Parkstraat 49, AV 00.17
Moderator: Karen Moeskops (directeur Amnesty Vlaanderen)
Getuigenis: Maher Albhaisi (Palestijns doctoraatsstudent uit Gaza)
Panel: Arnout Pauwels (Belgisch ministerie Buitenlandse Zaken, Dienst Midden-Oosten), Michael Verhaeghe (advocaat Internationaal Strafhof in Den Haag), Pieter Stockmans (Amnesty Vlaanderen)

Paneldebat Universiteit Gent

Wanneer? Donderdag 2 april 2009, 20u00
Waar? Blandijnberg 2, auditorium D
Moderator: Karen Moeskops (directeur Amnesty Vlaanderen)
Getuigenis: Maher Albhaisi (Palestijns doctoraatsstudent uit Gaza)
Panel : Benno Barnard (Liberales, Knack.be), Ludo De Brabander (Vrede vzw), Zohra Othman (Progressive Lawyers Network), Wim Van Rooy (De malaise van de multiculturaliteit), Pieter Stockmans (Amnesty Vlaanderen)

Amnesty International vond in Gaza en het zuiden van Israël bewijzen van oorlogsmisdaden. Het Internationaal Strafhof onderzoekt of Israël vervolgd kan worden. De voorbije dagen regent het getuigenissen en onthullingen van Israëlische soldaten over het optreden van het Israëlische leger in de Gaza. Zestien gezaghebbende onderzoekers en rechters riepen in een open brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon en de leden van de VN-Veiligheidsraad op tot een onafhankelijk internationaal onderzoek. Nu loopt er enkel een onderzoek naar de aanvallen op VN-gebouwen en personeel.

Met wapens afkomstig uit de VS en Europese landen heeft Israël directe aanvallen op burgers uitgevoerd, net zoals raketten, bommen, artillerievuur, witte fosfor en ‘flechettes’ afgevuurd op zeer dichtbevolkte wijken in Gaza. Er vielen 1300 doden en meer dan 5000 gewonden, waarvan telkens een opvallend groot aantal burgers. Zijn burgerslachtoffers een te betreuren neveneffect van de oorlog of is er meer aan de hand? Palestijnse gewapende groepen hebben ook willekeurig raketten afgevuurd op dorpen en steden in het zuiden van Israël. Deze aanvallen door Israël en Palestijnse gewapende groepen zijn oorlogsmisdaden.

Schendingen van het oorlogsrecht en de mensenrechten bleven in het decennialange conflict tussen Israël en de Palestijnen meestal onbestraft. De vraag die Amnesty International zich nu stelt: zal de internationale gemeenschap in staat of bereid zijn oorlogsmisdadigers deze keer wel ter verantwoording te roepen en de wapentoevoer naar de regio stop te zetten? Wat is de stand van zaken? Wat zijn de mogelijkheden en de obstakels? Wat doen België en Europa?

Sprekers

Maher Albhaisi is afkomstig uit Gaza en doctoreert aan de VUB. Door de Israëlische blokkade van Gazastrook ondervond hij grote moeilijkheden om zijn studies in België aan te vatten. Pas na grote diplomatieke druk en acties van onder andere Amnesty International kon hij naar België afreizen. Hij zal getuigen over het leven in Gaza onder de blokkade die Israël al bijna 2 jaar aan de inwoners Gazastrook oplegt en over hoe zijn familie in Gaza het Israëlische militaire offensief heeft beleefd.

Pieter Stockmans is coördinator van het Landenteam Israël/Palestina van Amnesty Vlaanderen. Hij bezocht drie jaar op rij Israël en de bezette Palestijnse gebieden en sprak er met vele prominente Israëlische en Palestijnse vredesactivisten en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Hij zal uitleg geven bij het standpunt van Amnesty, dat een onderzoek eist naar alle oorlogsmisdaden begaan door alle partijen en een wapenembargo tegen Israël en gewapende Palestijnse groepen.

Arnout Pauwels is desk officer op de Midden-Oosten dienst van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zal de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht vertegenwoordigen en uitleg geven bij het Belgische standpunt en de diplomatieke ontwikkelingen op het vlak van onderzoek naar oorlogsmisdaden en wapenembargo.

Michael Verhaege (balie Brussel) is advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij was nauw betrokken bij het opstellen van het Statuut van het Internationaal Strafhof dat in juni-juli 1998 in Rome werd aangenomen. Hij was bovendien advocaat van de slachtoffers in de zaak tegen Ariel Sharon in België, die heeft geleid tot het terugschroeven van de Belgische genocidewet en de mogelijkheden van universele jurisdictie in België.

Benno Barnard is dichter, essayist, toneelschrijver en vertaler. De geschiedenis van Europa en de rol van de humanistische joodse traditie vormen de rode draad in zijn werk. Hij houdt een blog bij op Knack.be. Zijn recente bijdrage over de reacties van links Vlaanderen op de oorlog in Gaza, “Een fundamentalist met een brilletje”, verscheen ook op de websites van Liberales en Joods Actueel.

Wim Van Rooy is publicist in allerlei kranten en tijdschriften over literatuur, kunst, filosofie en film. Hij was dertig jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan zeven jaar als directeur van de Vrije Israëlitische School Yavne te Antwerpen. Vorig jaar publiceerde hij het boek “De malaise van de multiculturaliteit.”

Ludo De Brabander is stafmedewerker van vzw Vrede en lector aan de Arteveldehogeschool Gent. Hij specialiseert zich in internationale Noord-Zuidverhoudingen en de vredesproblematiek, met engagementen in Wereldwinkels, het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, 11.11.11. en het Vlaams Palestina Komitee. Hij publiceert over internationale politiek en is ook gespecialiseerd in de NAVO, het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie en de situatie in het Midden-Oosten. Binnenkort verschijnt zijn nieuwste boek “Als de Navo de passie preekt”.

Zohra Othman is advocate bij Progress Lawyers Network. Ze was voorzitster van de Antwerpse migrantenraad. Ze is boegbeeld van de PVDA in Borgerhout. In 2003 schreef ze samen met Dyab Abu Jahjah het boek “Resist! Veel meer dan een cultuurshock”.