Amnesty bezorgd over politieoptreden tijdens demonstraties

Amnesty bezorgd over politieoptreden tijdens demonstraties

Actueel

Dit weekend waren er talrijke vreedzame demonstraties in solidariteit met de #BlackLivesMatter beweging in de VS en tegen racisme en politiegeweld in België.  Amnesty is bezorgd over berichten over enkele politieacties en vraagt om een grondig onderzoek.

Vreedzame betogingen in onder meer Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en Spa, gaven een bijzonder krachtig signaal tegen racisme en politiegeweld.

“We juichen toe dat de autoriteiten en de politie in dialoog met de organisatoren vaak inspanningen deden om het protest mogelijk te maken met - zoveel als mogelijk - respect voor social distancing en andere preventieve maatregelen,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Amnesty International is bezorgd over de boetes die op verschillende plaatsen – in Gent en Antwerpen ook aan de organisatoren – werden opgelegd. Bij de toepassing van de regels die omwille van de volksgezondheid fundamentele rechten inperken, is het goed om zo veel mogelijk te kiezen voor de minst ingrijpende methodes om het beoogde doel (in dit geval de bescherming van de volksgezondheid) te bereiken. 

Amnesty krijgt bovendien zorgwekkende berichten over enkele politieacties in Antwerpen en Brussel. 

Er zijn getuigenissen en beeldmateriaal waaruit blijkt dat de politie in Antwerpen mensen, ook minderjarigen, bijeendreef om vervolgens te arresteren en weg te voeren in bussen. Getuigen geven aan dat ze naar huis wilden maar niet konden.


“Zelfs al begaven de betogers zich buiten de afgesproken zone, en respecteerden ze volgens de politie niet allen de social distancing regels, is het ons niet duidelijk hoe dit politieoptreden in verhouding staat met het vooropgestelde doel om besmettingen van betogers en politiemensen te vermijden.”

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen

Wanneer de politie rechtmatig besluit om een demonstratie te beëindigen, moet ze die beslissing goed communiceren en uitleggen. Demonstranten moeten voldoende tijd krijgen om uiteen te gaan.

In Brussel werd het vreedzaam protest achteraf jammer genoeg ontsierd door vernielingen, diefstal en mensen die stenen naar de politie gooiden. Politieoptreden daartegen is uiteraard legitiem en moet de-escalerend en proportioneel zijn. 

Er bereiken ons verschillende beelden van journalisten die op intimiderende manier werden aangemaand te stoppen met filmen, of wiens cameramateriaal zelfs werd vernietigd. Ook burgers die gebruik maken van hun recht om de politie te filmen, werden gearresteerd. “We zijn bezorgd over het afschrik-effect hiervan. Journalisten moeten ongehinderd en in alle vrijheid kunnen berichten over wat ze zien.” 


Bovendien zijn er ook getuigenissen over disproportioneel gebruik van geweld tegen betogers. Deze getuigenissen moeten grondig en onafhankelijk onderzocht worden. 


Zowel in Brussel als in Antwerpen zijn er berichten dat sommige agenten geen zichtbare identificatie zouden hebben gedragen. Politieagenten moeten tijdens de inzet bij een demonstratie individueel identificeerbaar zijn. Beschermende kleding zoals helmen mag niet worden gebruikt om de identiteit van politieagenten te verhullen. 

“We vragen dat onderzocht wordt of alle politieacties proportioneel en rechtmatig waren,” zegt Wies De Graeve. “Daarnaast roepen we ook op om maximaal te blijven inzetten op overleg met burgers en activisten om veilige en onderhandelde manieren te bedenken om het recht om te demonstreren te garanderen, ondanks de Corona-pandemie.”

Foto copyright © Yassine Atari

 

 

Wat mag politie wel en niet? Wat moet je weten als je naar een betoging gaat?
Black Lives Matter-protesten