AMAYA COPPENS IS VRIJ!

AMAYA COPPENS IS VRIJ!

Goed nieuws

Update 06/01/2020

Op vrijdagochtend 15 november 2019 kon je af en toe iemand horen vloeken hier op kantoor. Dat was het moment waarop we het nieuws kregen dat Amaya en 12 andere activisten opnieuw - voor een tweede keer! - gearresteerd werden door de Nicaraguaanse autoriteiten. De activisten werden aangehouden toen ze de kerk van San Miguel in Masaya verlieten. Ze brachten er water voor een groep mensen in hongerstaking. Met de hongerstaking vroeg men de vrijlating van deelnemers aan de protesten op 18 april 2018 die nog altijd gevangen zitten.  

Maar vlak voor het nieuwe jaar kregen we goed nieuws! Op 30 december stuurde Amaya's nicht Justine een smsje met de boodschap dat alle 13 activisten, inclusief Amaya, vrijgelaten werden. Ook onze campaigner bevestigde dat in totaal zelfs 90 gevangenen vrijkwamen die dag. Ons team in Centraal-Amerika onderzoekt wel nog of die vrijlating al dan niet voorwaardelijk was en of de aanklachten tegen hen blijven lopen

 

WAT GEBEURDE ER voordien? 

In april vorig jaar braken er hevige protesten uit over de hervorming van sociale zekerheid in Nicaragua. Studenten en activisten kwamen massaal op straat. Op 22 april 2018 werd de hervormingsbeslissing door president Daniel Ortega teruggedraaid. Maar de bikkelharde repressie van de autoriteiten om de tegenstanders het zwijgen op te leggen, ging gewoon verder. 

Verschillende studentenleiders en activisten werden aangehouden, onder hen de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Eva Coppens (24).  De studente geneeskunde werd samen met haar kompanen in de media onder meer beschuldigd van “terrorisme”, “brandstichting”, “aanvallen” en “illegaal bezit van wapens”. Die beschuldigingen kwamen van de politie, die Amaya en de anderen zonder aanhoudingsbevel arresteerden. Het recht op vreedzame samenkomst van Amaya en andere studentenleiders werd niet gerespecteerd door de Nicaraguaanse overheid. Amnesty International schoot in actie. 

EN DAN EINDELIJK… HET VERLOSSENDE NIEUWS

Op 11 juni 2019 ontving Amnesty International op het hoofdkantoor dan eindelijk de fantastische boodschap dat Amaya vrijgelaten werd. Ze zat meer dan 9 maanden in de cel. 

Dit geweldige nieuws, voor vrienden en familie, werd snel bevestigd door onze onderzoekers in de regio. Het recht om vrij je mening te uiten en vreedzaam samen te komen zou nergens als misdaad bestempeld mogen worden, ook niet in Nicaragua. De gearresteerde studenten en activisten die vandaag vrijkwamen, hadden nooit aangehouden mogen worden en alle aanklachten tegen hen moeten nietig verklaard worden. 

Amnesty International herinnert de Nicaraguaanse overheid eraan dat het haar verantwoordelijkheid is de waarheid te achterhalen en gerechtigheid voor alle slachtoffers van deze crisis te garanderen. De studenten en activisten die nog altijd vastzitten, moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijkomen.

HOE JOUW STEUN HET VERSCHIL MAAKTE


Amnesty’s onderzoeksteam onderzocht de specifieke schendingen van de rechten van de Nicaraguaanse studenten en bracht snel de buitenwereld op de hoogte. Onze rapporten en boodschappen over de situatie in Nicaragua werden veelvuldig door BELGISCHE media opgepikt. 

België hoorde de oproep van Amnesty en sloot aan bij de strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Ook dankzij jou, als deel van een enorme achterban van meer dan 7 miljoen, weegt ons pleidooi voor mensenrechten echt door. 
 

 • 27.035 mensen in België namen het onrecht in Nicaragua persoonlijk en plaatsten hun handtekening onder de eis voor gerechtigheid voor Amaya en haar mede-activisten. De eis werd doorgestuurd naar president Ortega. 
   
 • Duizenden brieven vertrokken vanuit Belgische huiskamers richting Nicaragua om mensenrechten te verdedigen. 
   
 • Op 8 oktober protesteerden meer dan 200 mensen voor de Nicaraguaanse ambassade, met één luide en duidelijke boodschap: Gerechtigheid voor Amaya. 
   
 • Maar liefst 2000 supporters stuurden een hartverwarmende boodschap naar de familie van Amaya en de andere Nicaraguaanse studenten om duidelijk te maken dat ze niet alleen staan in hun strijd. Een virtueel hart onder de riem, dat kan tellen.
   
 • Universiteiten, studentenverenigingen, twitteraars en honderden anderen, sprongen op de kar en zorgden ervoor dat de mensenrechtenschendingen in Nicaragua niet langer onder de radar bleven. 

Boodschap van Taniya Fernando (19)TANIYA VOLGDE NET ALS AMAYA EEN INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR MIDDELBARE SCHOLEN. HOEWEL ZE ELKAAR NOOIT ONTMOETTEN, WERD TANIYA ENORM GERAAKT DOOR HET VERHAAL VAN DEZE NICARAGUAANSE STUDENTE. TANIYA NAM ZONDER AARZELEN CONTACT OP MET AMNESTY. VIA DEZE BOODSCHAP SPRAK ZE AMAYA MOED IN. 

Liefste Amaya,

Je kent me niet, maar ik heb jou gedurende de laatste maanden leren kennen als iemand naar wie ik opkijk. Je bent een van de moedigste mensen die ik ken. Jij en anderen werden gevangengezet omdat jullie durfden te zeggen wat jullie dachten. Ik herinner me dat ik bij mijn lockerkastje in tranen uitbarstte toen ik bedacht wat je moest doormaken na je arrestatie. Eerst dacht ik: had je dat maar niet gedaan, dan was je nu veilig. Maar de tranen stopten toen ik me realiseerde dat ik geloof in waar jij voor vecht. Ook al heb ik je nooit ontmoet, je leerde me vanop afstand om geen afstand te nemen van onrecht. 

De dingen liepen verkeerd en jij sprak je daarover uit. Met jouw moed inspireerde je anderen rond jou om ook moedig te zijn. Ze zagen allemaal wat ik nu zie: een onbevreesde en liefhebbende ziel. Op school wordt ons aangeleerd om initiatief te nemen, iets wat later in de “echte wereld” genadeloos afgestraft wordt. Ik weiger dit te aanvaarden. Bedankt om te tonen hoe we intimidatie naast ons neerleggen. Ik sta aan jouw zijde en die van jouw vrienden en andere studenten.

Hou vol! We zullen elkaar snel ontmoeten.

Taniya 

 

Meet & greet met Amaya op ons kantoor

BEDANKT AAN IEDEREEN DIE ACTIE ondernam! JIJ ZORGDE ER MEE VOOR DAT AMAYA TERUG VRIJ is.

Jouw steun aan Amnesty helpt slachtoffers wereldwijd. We onderzoeken de schendingen van hun rechten en brengen de buitenwereld op de hoogte. Met rapporten, lobby, acties en campagnes oefenen we voortdurend druk uit. Het resultaat? Activisten komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, het folteren stopt, daders worden berecht en mensenrechten worden gerespecteerd.