Algerije: Activist Dahmane Kerami vrijgelaten

Algerije: Activist Dahmane Kerami vrijgelaten

Goed nieuws

De Algerijnse activist Dahmane Kerami werd op 31 december 2016 vrijgelaten nadat hij een jaar in de gevangenis had doorgebracht wegens zijn deelname aan vreedzame sociale protestacties in 2014 en 2015 in de Zuid-Algerijnse stad Tamanrasset.

Op 7 oktober 2015 veroordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Tamanrasset Dahmane Kerami en zes anderen wegens "opstandigheid", "deelname aan ongewapende bijeenkomsten" en "oproepen tot deelname aan ongewapende bijeenkomsten". Dit gebeurde omdat zij in 2014 en 2015 hadden deelgenomen aan vreedzame protestacties. Zij werden allen veroordeeld tot gevangenisstraffen van één jaar en geldboetes van 5000 Algerijnse dinar (ongeveer 43 euro).

Op 21 december 2015 werd de gevangenisstraf van één jaar voor Dahmane Kerami bevestigd door het Hof van Beroep van Tamanrasset en werd de gevangenisstraf van de zes andere beklaagden opgeschort. Dahmane Kerami en zijn zes mede­beklaagden werden in een andere rechtszaak eveneens veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar, ook in verband met een vreedzaam protest. Die straf werd op 5 juli 2016 echter kwijtgescholden ter gelegenheid van de Algerijnse onafhankelijkheidsdag. Kerami bleef evenwel opgesloten om zijn in de eerste rechtszaak uitgesproken gevangenisstraf uit te zitten. In april 2016 werd hij overgebracht naar de Menea-gevangenis nabij Ghardaia, meer dan 1060 km van Tamanrasset in Zuid-Algerije. Daar zat hij de rest van zijn straf uit en werd hij ten slotte op 31 december 2016 vrijgelaten.

Dahmane Kerami werd opgesloten wegens zijn deelname aan vreedzame protestacties waarbij hij opkwam voor de rechten van arbeiders die door een lokaal goudmijnbedrijf waren ontslagen, alsook wegens sit-in-acties tegen de kwalijke milieueffecten van de ontginning van schaliegas via "fracking". Hij deed dit samen met een lokale protestgroep met als naam "Ma Frat" (spreektaal voor "het is niet opgelost"). Amnesty International blijft zich verder inzetten voor de vrijlating van de andere leden van de groep die worden vervolgd wegens hun vreedzaam protest. Recentelijk was dat protest erop gericht de Algerijnse autoriteiten aan te sporen om in hun achtergestelde buurt een ziekenhuis en andere basisdiensten in te richten.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen