Afbeelding
AFRONDING PETITIE TEGEN SEKSUEEL GEWELD
Actueel

AFRONDING PETITIE TEGEN SEKSUEEL GEWELD

17 november 2021

Na bijna twee jaar campagnevoeren tegen seksueel geweld, sluiten we eind november 2021 de petitie af. Momenteel staat de teller op bijna 65.000 handtekeningen en dit cijfer blijft met de dag stijgen. Help jij ons om de kaap van 70.000 te bereiken? Teken dan zeker de petitie en deel ze met jouw netwerk vóór eind november.

Teken en deel de petitie

Hieronder volgt een overzicht van wat we allemaal hielpen verwezenlijken met jouw steun en die van vele anderen, en lichten we kort toe hoe we ook in 2022 blijven verder werken op dit thema.

Afbeelding

Korte campagnegeschiedenis

In maart 2020 lanceerden we de petitie tegen seksueel geweld en daarmee ook de campagne “Samen tegen seksueel geweld”. De paspoppen op de foto hiernaast verschenen in verschillende steden, met anonieme getuigenissen van wat mensen droegen op het moment dat ze slachtoffer werden van seksueel geweld. Met The way we dress does not mean yes wilden we vooral de pijnlijke mythes en stereotypes rond seksueel geweld bestrijden.

Half november 2021 herhaalden we deze getuigenissen-expo in de gebouwen van de Europese Commissie, waar ze de goedkeuring van een nieuwe Europese richtlijn rond seksueel geweld inluiden.

Zag je onze opvolgactie met waslijnen vol kleren passeren in jouw stad of gemeente? Voorbijgangers kregen hierbij telkens info over onze petitie-eisen en konden deze ook meteen ondertekenen via een QR-code.

Politiek

Op 8 maart 2021, een jaar na de lancering van de campagne, gingen we langs bij premier De Croo met meer dan 50.000 handtekeningen, voor een tussentijdse overhandiging. Een aantal dat moeilijk links te laten liggen valt. De premier bevestigde het belang van deze campagne en beloofde een blijvende prioriteit aan de strijd tegen seksueel geweld te geven. Niet veel later keurde de federale ministerraad een hervorming van het seksueel strafrecht goed, waarin o.a. strengere straffen worden voorzien en ‘toestemming’ als centraal begrip naar voren geschoven wordt. Het wetgevend proces wordt voortgezet in de Kamer.

Ook binnen de VN-Mensenrechtenraad werd België gewezen op z’n verantwoordelijkheid om seksueel geweld tegen te gaan. België beloofde structureel en voldoende middelen voor Zorgcentra tegen Seksueel Geweld (ZSG) in elke provincie. Half november 2021 openden de ZSG in Antwerpen en Charleroi, bovenop de drie huidige centra in Luik, Gent en Brussel.

Daarnaast zei onze regering de dataverzameling rond seksueel geweld te willen verbeteren, zodat de problematiek beter in kaart kan worden gebracht en bestreden worden.

De federale regering beloofde tevens de opstelling van een ambitieus Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld in 2021 dat nog dit jaar zou worden voorgesteld. De uitvoering van dit plan en het Vlaamse Actieplan dat in het najaar van 2020 verscheen, zal verder opgevolgd worden door Amnesty International en door andere middenveldorganisaties.

Toekomst campagne

Het einde van deze petitie betekent uiteraard niet het einde in onze strijd tegen seksueel geweld. Deze zetten we verder in samenwerking met verschillende partners, om structurele veranderingen teweeg te brengen. We blijven bewustmakingscampagnes voeren rond het begrip toestemming, seksuele educatie en zo ook taboes en stereotypes ontkrachten. Daarnaast zullen we de mogelijke hulplijnen in de kijker blijven zetten en ook lokale besturen aanmoedigen om hierrond te communiceren. Zowel seksueel geweld als gendergerelateerd geweld nemen een belangrijke plaats in onze strategie voor de komende jaren in.

Heel erg bedankt voor jouw steun in deze campagne!

Iedereen kan een verschil maken, maar enkel samen creëren we verandering.

Tijdlijn

Meer over dit onderwerp

Lees ook

Meer nieuws