Afghanistan: de manier waarop de taliban vrouwen en meisjes behandelen moet onderzocht worden als misdaad tegen de mensheid

Afghanistan: de manier waarop de taliban vrouwen en meisjes behandelen moet onderzocht worden als misdaad tegen de mensheid

Rapport

De taliban beperken de mensenrechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan dermate dat hun optreden moet worden onderzocht als de misdaad tegen de mensheid van gendervervolging. Dat zeggen de International Commission of Jurists en Amnesty International in een gezamenlijk rapport. 

Het rapport "The Taliban's war on women: The crime against humanity of gender persecution in Afghanistan", maakt een omstandige juridische analyse over hoe de draconische maatregelen tegen vrouwen en meisjes, in combinatie met het gebruik van opsluiting, gedwongen verdwijning, foltering en andere vormen van mishandeling, kunnen neerkomen op de misdaad tegen de mensheid van ‘vervolging op grond van geslacht’ zoals voorzien in het Statuut van Rome over het Internationaal Strafhof (ICC) (meer bepaald artikel 7, lid 1, punt h.). 

Amnesty International en de International Commission of Jurists vinden dat de aanklagers van het Internationaal Strafhof de misdaad tegen de mensheid van gendervervolging deel moeten maken van hun lopende onderzoek naar de situatie in Afghanistan. De organisaties roepen staten ook op om universele jurisdictie in te zetten om taliban-leden die verdacht worden van misdaden onder internationaal recht, voor de rechter te brengen.

De vervolging door de taliban gaat zo ver, is zo omvangrijk, ernstig en systematisch dat de handelingen en het beleid samen een systeem van onderdrukking vormen dat erop gericht is om vrouwen en meisjes te onderwerpen en te marginaliseren. Ons rapport toont dat voldaan is aan de vijf criteria die nodig zijn om een misdrijf te kunnen aanmerken als een misdaad tegen de mensheid van gendervervolging,” aldus Santiago A. Canton, secretaris-generaal van de Internationale Commissie van Juristen.

"Sinds de machtsovername van de taliban kwamen er draconische inperkingen van de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan. Er kan geen twijfel over zijn: de taliban voert een ware oorlog tegen vrouwen – ze worden verbannen uit het publieke leven, kunnen hoogstens basisonderwijs krijgen, worden ervan weerhouden zich vrij te verplaatsen en opgesloten, aan gedwongen verdwijning onderworpen en gefolterd. Dit zijn internationale misdaden die georganiseerd, wijdverspreid en systematisch gebeuren,” aldus Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Het rapport handelt over de periode van augustus 2021 tot januari 2023. De juridische analyse baseert zich op een groeiende hoeveelheid betrouwbaar bewijsmateriaal, waaronder rapporten van middenveldorganisaties, VN-autoriteiten en het rapport Death in Slow Motion van Amnesty International uit juli 2022. 

In het rapport wordt ook beargumenteerd dat staten er moeten van uitgaan dat vrouwen en meisjes die Afghanistan konden verlaten, vluchtelingen zijn en internationale bescherming nodig hebben. 

“Afghaanse vrouwen zijn slachtoffer van een misdaad tegen de mensheid. De vrouwen en meisjes die het land uit geraken moeten internationale bescherming krijgen en de reactie van de internationale gemeenschap moet veel krachtiger. Dat houdt onder meer in dat er strafrechtelijke vervolging van talibanleden voor ernstige misdaden moet komen en dat het brutale systeem van genderonderdrukking moet worden ontmanteld”, besluit Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.