Afghanistan: Autoriteiten verbinden zich ertoe mensenrechtenverdedigers te beschermen

Afghanistan: Autoriteiten verbinden zich ertoe mensenrechtenverdedigers te beschermen

Goed nieuws

De Afghaanse autoriteiten hebben zich er publiekelijk toe verbonden om een beschermingssysteem voor mensenrechtenverdedigers op te zetten, een stap die wordt toegejuicht door Amnesty International en de mensenrechtengemeenschap van Afghanistan. 

Tijdens een door Amnesty International in Kabul georganiseerd evenement zei de tweede vicepresident van Afghanistan, Sarwar Danish, dat de regering de bezorgdheid over de veiligheid van mensenrechtenverdedigers in het land serieus neemt en maatregelen zal doorvoeren om hun bescherming te verzekeren.

“Tot nu toe is veel aandacht besteed aan het sensibiliseren over mensenrechten, maar aan de bescherming van mensenrechtenverdedigers zelf is niet genoeg aandacht besteed", aldus tweede vicepresident Sarwar Danish.

De mensenrechtenverdedigers van Afghanistan behoren tot de dappersten ter wereld, zij werken temidden van een conflict dat elk jaar duizenden levens eist.
Samira Hamidi, Campaigner voor Zuid-Azië

Tijdens het evenement stelden 32 mensenrechtenorganisaties uit heel Afghanistan een gezamenlijke strategie voor waarin ze een een beschermingssysteem voor mensenrechtenverdedigers in een steeds gevaarlijker situatie vragen. Een situatie waar ze worden geconfronteerd met aanvallen van zowel staats- als privé-organisaties.

In de gezamenlijke strategie wordt geschetst hoe de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap een beschermingssysteem kunnen opzetten waardoor aanvallen op mensenrechtenverdedigers effectief worden onderzocht. Er onmiddellijk wordt gereageerd op incidenten met bedreigingen en aanslagen. Er hulp wordt geboden aan mensenrechtenverdedigers in gevaar. De capaciteit van de mensenrechtengemeenschap wordt opgebouwd en een gunstig klimaat wordt gecreëerd waarin mensenrechtenverdedigers hun werk vrij en zonder angst voor represailles kunnen doen.

“Ik ben erg blij dat deze strategie wordt gepresenteerd door Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties. Het is een zeer belangrijk initiatief", zei tweede vicepresident Sarwar Danish. 

Namens de regering van Afghanistan verbind ik mij ertoe alles in het werk te stellen om deze strategie te implementeren.
Tweede vicepresident Sarwar Danish

Aanvallen op mensenrechtenverdedigers

In augustus 2019 publiceerde Amnesty International een briefing getiteld Defenceless dfenders: Afghanistan’s human rights community under attack (Weerloze verdedigers: de Afghaanse mensenrechtengemeenschap onder vuur), met details over de bedreigingen, pesterijen, intimidatie, het geweld en zelfs de dood waarmee mensenrechtenverdedigers te maken krijgen in hun werk. Meermaals werden mensenrechtenverdedigers, als zij zich tot de autoriteiten wendden voor steun en bescherming, ervan beschuldigd hun klachten te verzinnen en werd hen geadviseerd een wapen te kopen om zich te verdedigen.

In september 2019 werd Abdul Samad Amiri, een provinciaal ambtenaar van de Afghanistan Independent Human Rights Commission, door de Taliban ontvoerd en gedood.

In november 2019 werden mensenrechtenactivisten Musa Mahmudi en Ehsanullah Hamidi, die het bestaan van een pedofiel netwerk hadden blootgelegd en meer dan 100 gevallen van seksueel misbruik van jongens in de provincie Logar hadden onthuld, willekeurig vastgezet door het Nationaal Directoraat voor Veiligheid, de hoogste Afghaanse inlichtingendienst.

“De mensenrechtenverdedigers van Afghanistan behoren tot de dappersten ter wereld. Zij werken in een conflict dat elk jaar duizenden levens eist. Ze hebben te maken met aanvallen van zowel de staat als van gewapende groeperingen en ze moeten de nodige bescherming krijgen om hun cruciale werk, het bevorderen van de kernwaarden van de mensheid, voort te zetten”, aldus Samira Hamidi, campagnevoerder Zuid-Azië van Amnesty International.

Het engagement van de overheid tot deze beschermingsstrategie is een belangrijke eerste stap. Nu moet er een beschermingssysteem worden ingevoerd dat vreselijk hard nodig is. De internationale gemeenschap speelt een sleutelrol bij de ondersteuning van die inspanning.
Samira Hamidi, Campaigner voor Zuid-Azië

De gezamenlijke strategie is het resultaat van uitgebreid overleg met meer dan 100 mensenrechtenverdedigers in verschillende delen van het land, waaronder Kabul, Herat, Kunduz, Baghlan, Logar en Mazar-e-Sharif.

“Mensenrechtenverdedigers leiden een zeer riskant leven in Afghanistan, ze worden geconfronteerd met verschillende soorten schendingen en misbruik. Ze staan onder enorme druk. Ze voelen zich niet veilig omdat er geen specifiek systeem is om hen te beschermen" zei Zakir Stanikzai, uitvoerend directeur van het Afghanistan Institute for Civil Society.

“Vanwege de uiteenlopende bedreigingen tegen mensenrechtenverdedigers kampen zij met ernstige problemen: zij kunnen hen de mond snoeren over het geweld waarmee ze worden geconfronteerd, hun baan op te zeggen of zelfs het land te verlaten, worden gevangengezet of gedood voor hun werk. Een beschermingssysteem voor deze mensenrechtenverdedigers is dus absoluut noodzakelijk om hen te ondersteunen en te beschermen" verklaarde Freshta Karimi, uitvoerend directeur van Da Qanon Ghushtonky, een Afghaanse middenveldorganisatie.

Achtergrond

In 2018 lanceerde Amnesty International een wereldwijde campagne, BRAVE, ter bestrijding van bedreigingen van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld, die te maken krijgen met pesterijen, intimidatie, repressieve wetgeving, onterechte vervolging, detentie en zelfs de dood voor hun mensenrechtenwerk.
Mensenrechtenverdedigers spelen een sleutelrol bij het verdedigen van de principes van vrijheid, rechtvaardigheid en waardigheid die ten grondslag liggen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Hun werk draagt rechtstreeks bij tot de verwezenlijking van de mensenrechten, de versterking van de rechtsstaat en het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
In 1998 erkende de internationale gemeenschap de belangrijke rol van deze spelers van het middenveld toen de Algemene Vergadering van de VN bij consensus de VN-verklaring aannam over het recht en de verantwoordelijkheid van individuen, groepen en maatschappelijke organisaties om universeel erkende mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen en te beschermen. Deze verklaring wordt ook wel de Verklaring inzake mensenrechtenverdedigers genoemd. De Verklaring benadrukt dat erkenning en bescherming van mensenrechtenverdedigers van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat zij in een veilige omgeving kunnen werken.