Abu Omar: veroordelingen voor ontvoering eerste stap

Abu Omar: veroordelingen voor ontvoering eerste stap

Persbericht

De rechtbank van Milaan heeft 22 gewezen CIA-agenten, een luchtmachtofficier en twee Italiaanse agenten van de militaire inlichtingendiensten veroordeeld voor de ontvoering van Abu Omar. Een eerste stap naar het afleggen van verantwoording voor de misdaden die werden begaan in het kader van het Amerikaans systeem van 'renditions', aldus Amnesty.

Amnesty International voert al jaren actie voor Usama Mostafa Hassan Nasr (beter bekend als Abu Omar). De Egyptische imam die in Italië woonde, werd in 2003 van straat geplukt door de Italiaanse veiligheidsdiensten en via Duitsland naar Egypte overgebracht. Ontvoerd in het kader van de 'Strijd tegen Terreur.' Hij zat 14 maanden gevangen en werd gefolterd. In het najaar van 2008 vroegen talloze activisten in Vlaanderen nog aandacht voor Abu's zaak met een schrijfactie in het kader van de campagne '60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens'.

"De feiten zijn onweerlegbaar: op klaarlichte dag werd een man ontvoerd en vervolgens illegaal overgebracht naar Egypte waar hij volgens eigen zeggen werd gefolterd," zegt Julia Hall, Amnesty International’s experte inzake terrorismebestrijding in Europa. "Dergelijke daden kunnen en mogen niet onbestraft blijven. De betrokken veiligheidsagenten moeten verantwoording afleggen voor het feit dat ze medeplichtig waren bij een reeks ernstige misdaden, zoals gedwongen verdwijning en foltering". 

De veroordeelden hebben straffen gekregen van 5 tot 8 jaar. Ze moeten Abu Omar ook 1 miljoen euro schadevergoeding betalen en zijn vrouw 500.000 euro. Geen enkele van de Amerikanen was aanwezig op het proces. De advocaten van Abu Omar vroegen nochtans reeds in 2005 en 2006 de uitlevering van de beschuldigde CIA-agenten, maar de opeenvolgende ministers van Justitie in Italië weigerden deze verzoeken over te maken aan de Amerikaanse regering. "De aanklagers deden al het mogelijke om ervoor te zorgden dat de beschuldigden in de rechtbank aanwezig zouden zijn", zegt Julia Hall. "De weigering van de Italiaanse regering om de uitwijzingsverzoeken over te maken aan de VS, bracht de eerlijkheid van het proces ernstig in gevaar."

"De regering Bush heeft een "muur van stilte" opgetrokken. Ze weigerden de zaak van Abu Omar of de eigen rol daarin te erkennen", zegt Julia Hall. "Obama kan deze muur van stilte nu doorbreken. De Amerikaanse regering mag niemand beschermen die betrokken was bij gedwongen verdwijning of foltering". 

Amnesty International roept de VS op een onafhankelijk en objectief strafrechtelijk onderzoek te starten naar de ontvoering, gedwongen verdwijning en foltering van Abu Omar. De betrokken CIA-agenten en militaire bevelhebbers moeten vervolgd worden. De Italiaanse overheid moet haar volledige medewerking bij dit onderzoek verlenen. Ook de Egyptische autoriteiten moeten de gedwongen verdwijning en foltering van Abu Omar op Egyptisch grondgebied onderzoeken en de verantwoordelijken berechten.

"Slachtoffers van gedwongen verdwijning en foltering hebben recht op de waarheid, op genoegdoening en volledige compensatie voor het ondergane leed", zegt Julia Hall.

Bijkomende info

Tot de veroordeelden behoren 22 Amerikaanse agenten of ambtenaren van het Central Intelligence Agency (CIA) en een Amerikaans militair officier. De aanklacht tegen drie andere Amerikaanse staatsburgers, waaronder het hoofd van de CIA in Rome, werd geschrapt wegens hun diplomatieke immuniteit.

Twee Italiaanse agenten van de militaire inlichtingendiensten (de toenmalige Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare of SISMI) werden eveneens veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De aanklacht tegen het voormalig hoofd van de SISMI, Nicolò Pollari en Marco Mancini, zijn assistent, werden geschrapt op basis van het "staatsgeheim", net zoals de aanklacht tegen drie andere Italianen.

De veroordelingen hebben enkel betrekking op de ontvoering van Abu Omar, niet op de gedwongen verdwijning noch foltering.