Aantal burgerdoden in Sri Lanka blijft stijgen

Aantal burgerdoden in Sri Lanka blijft stijgen

Persbericht

Volgens de VN zijn al  meer dan 6500 burgers gestorven  en 13000 burgers gewond geraakt tijdens gevechten in het Noord-Oosten van Sri Lanka.

Maandag 20 april 2009 alleen werden reeds meer dan honderd burgerslachtoffers gemeld. Zowel de Sri Lankese regering als de Tamil Tijgers moeten onmiddellijk actie ondernemen om verdere burgerdoden te vermijden.

De Secretaris Generaal van de VN heeft vrijdag 24 april 2009 een speciaal humanitair team naar het conflictgebied gestuurd. Dit team moet de situatie opvolgen en beoordelen. Ze moeten ook de humanitaire hulp ondersteunen en de burgers beschermen.
 
"Burgers lijden en sterven omdat zowel de Tijgers als regeringstroepen de internationale mensenrechten schenden," zegt Yolanda Foster, expert bij Amnesty International op gebied van Sri Lanka. "De rampzalige situatie, burgers die gevangen zitten in het spervuur, wordt alleen maar verergerd door het gebrek aan humanitaire hulp, zoals medische voorzieningen, eten en water."

De medische voorzieningen in de "No Fire Zone" zijn zeer beperkt. De kans is groot dat veel burgers sterven aan hun oorlogswonden. Dit zou niet zo zijn, moest de humanitaire hulpverleners onmiddellijk toegang krijgen tot de zone.

"De regering moet de westelijke zone aan het meer toegankelijk maken. Dit gebied is momenteel volledig onder hun controle," zegt Yolanda Foster. "Zonder onmiddellijke internationale hulp zullen er nog meer doden vallen, die eigenlijk te voorkomen zijn."

De voorbije 24 uur zijn tienduizenden burgers, die vastzaten in het conflictgebied, kunnen ontsnappen. Maar velen blijven nog achter. Op 20 april gaf de regering van Sri Lanka het Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) 24 uur om zich over te geven. Anders zouden ze verdere aanvallen plegen in een "laatste offensief" met een groot risico op meer burgerslachtoffers.

De laatste drie maanden gebruikte het LTTE de burgers die vastzaten in het conflictgebied als buffer tegen de regeringstroepen. Wanneer burgers probeerde te ontsnappen, werden ze aangevallen door de Tijgers. Ondanks de bewering van de regering, dat ze een "veilige zone" gecreëerd hebben, zou het Sri Lankese leger ook zware wapens gebruikt hebben. Dit is ongeoorloofd in deze omstandigheden. Het veroorzaakt doden en gewonden onder burgers.
Zowel de Tijgers als de regeringstroepen schenden de oorlogswetten.

De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op zowel de Sri Lankese regering als op de Tamil Tijgers, om de burgers te beschermen.

Meer specifiek, beide kanten moeten kunnen verzekeren dat alle burgers het conflictgebied kunnen verlaten, als ze dit willen. Zonder dat ze worden aangevallen door het LTTE en zonder dat ze gestraft worden door de regeringstroepen. Nadat het gegarandeerd is dat de burgers in veiligheid zijn, moet het regeringsleger, als zij de aanval op de Tamil Tijgers verder zetten, wapens en methodes gebruiken die goedgekeurd zijn.

Burgers die ontsnapt zijn uit het conflictgebied, worden door de Sri Lankese regering vastgehouden in echte detentiecentra. Amnesty International ontving geloofwaardige rapporten over verdwijningen van jonge Tamil mannen die het conflictgebied wilden verlaten. "Sri Lanka heeft een lang en berucht verleden in verband met verdwijningen, daterend sinds de jaren ’80. Er heerst een daadwerkelijke straffeloosheid tegen deze wereldwijde praktijk," zegt Yolanda Foster. Alle Tamilstrijders die gevangen worden, moeten volgens het internationaal recht behandeld worden.

De VN Veiligheidsraad moet bespreken hoe men best de veiligheid van de burgers kan garanderen en hoe men de verdwijningen kan stoppen. Ze moet er ook voor zorgen dat ontheemde burgers een geschikte toevluchtsoord krijgen. Verder moet ze internationale mentoren krijgen, op basis van wie het beste de balans kan opmaken. Er moet ook gezorgd worden dat de mensenrechtencrisis onmiddellijk aangekaart wordt.

Ontheemde burgers moeten zo snel mogelijk behandeld worden, ze moeten voorzien worden van medische hulp. Er moet ook hulp geboden worden bij de verplaatsing.

hier niet op duwen