40 lijkzakken tegen politiegeweld in Rio

40 lijkzakken tegen politiegeweld in Rio

Persbericht

Vandaag, drie dagen voor de opening van de Olympische Spelen in Rio, legden we lijkzakken voor de Braziliaanse ambassade in Brussel neer. Deze lijkzakken weerspiegelen de 40 slachtoffers van dodelijk politiegeweld in mei 2016 in Rio de Janeiro.

Een bloemenkrans symboliseert de 120.000 handtekeningen die verzameld werden in 15 landen (waaronder meer dan 13.000 in België) met een petitie die eist dat het veiligheidsbeleid, opgesteld voor de Olympische Spelen, de mensenrechten eerbiedigt.

De Sports Rights Alliance bestaande uit Amnesty International, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, de International Trade Union Confederation, Terre des Hommes, Transparency International Duitsland en UNI Global Union, legt vandaag ook nieuwe aanbevelingen zal voor aan het Internationaal Olympisch Comité. Deze aanbevelingen willen een einde maken aan de mensenrechtenschendingen die veroorzaakt worden of escaleren door de Olympische Spelen.

"Het is onaanvaardbaar dat, onder het mom van veiligheid,veiligheidstroepen in Rio zich te buiten gaan aan gewelddadigheden en buitensporigheden. De Olympische waarden worden met de voeten getreden. Het organiserend comité dat de Olympische Spelen in goede banen moet leiden, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en alles in het werk stellen opdat de mensenrechten gerespecteerd worden", zegt Danielle Hennaert van Amnesty International. 

Amnesty International uitte al regelmatig haar bezorgdheid over het verhoogde risico van mensenrechtenschendingen in aanloop naar de Olympische Spelen in Rio. Ook tijdens vorige sportevenementen, zoals het WK in 2014 of de Panamerikaanse Spelen in 2007, namen het aantal mensenrechtenschendingen er immers toe. 

Sinds Rio de Spelen kreeg toegewezen in 2009, werden al meer dan 2600 mensen gedood door de politie, meestal in sloppenwijken en andere gemarginaliseerde gebieden in de stad. De slachtoffers zijn meestal jonge zwarte mannen onder de 30 jaar.

Daarnaast gaat de organisatie van grote sportevenementen in Brazilië vaak gepaard met gedwongen uithuiszettingen van duizenden mensen.

hier niet op duwen