31 landen veroordelen Egypte wegens mensenrechtenschendingen

31 landen veroordelen Egypte wegens mensenrechtenschendingen

Persbericht

Tijdens de 46e zitting van de VN-Mensenrechtenraad hebben 31 landen een verklaring afgelegd over de mensenrechtensituatie in Egypte. In de verklaring zeggen de landen dat ze zich ‘ernstig zorgen maken’ over de vele mensenrechtenschendingen die de Egyptische autoriteiten straffeloos plegen.

De ondertekenaars – 30 Europese landen waaronder Nederland, plus de Verenigde Staten – veroordelen het inzetten van anti-terrorismewetten om vreedzame critici te straffen en noemen verder de ‘beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame bijeenkomsten, en de gekrompen ruimte voor de civil society en de politieke oppositie.’

Systematische aanvallen

Begin 2021 schreven meer dan 100 ngo’s van over de hele wereld, waaronder Amnesty, een brief aan de lidstaten van de VN. Daarin waarschuwden ze ervoor dat de Egyptische overheid probeert om mensenrechtenorganisaties te ‘vernietigen’ en de mensenrechtenbeweging in het land weg te vagen door de organisaties onophoudelijk en systematisch aan te vallen. De ngo’s vroegen de VN-lidstaten om een resolutie aan te nemen, die als doel heeft om een monitoring- en rapportagemechanisme voor Egypte in het leven te roepen.

‘De verklaring van de 31 landen is een duidelijke boodschap aan de Egyptische autoriteiten,’ zegt Kevin Whelan van Amnesty. ‘De wereld kijkt niet langer weg van hun nietsontziende inspanningen om vreedzaam protest de kop in te drukken.’

Lees hier het uitgebreide Engelstalige nieuwsbericht, met links naar meer informatie.