28 principes voor ethische batterijen

28 principes voor ethische batterijen

Blog

Klimaatverandering is niet alleen een gevaar voor de biodiversiteit en leefbaarheid van de planeet, maar ook voor de naleving van een grote waaier aan mensenrechten. Het is dus belangrijk dat we klimaatverandering proberen te voorkomen, of dat we toch zeker de ergste effecten ervan afvlakken, zodanig dat we zowel de biodiversiteit van deze planeet, als de rechten van de bewoners ervan kunnen beschermen. 

Één van elementen in deze strijd tegen klimaatverandering is het gebruik van hernieuwbare energie en batterijen, dit zowel om de opgewekte energie op te slaan als om ons transportnetwerk te vergroenen. Grote automerken zoals Volvo, Renault, GM,… hebben reeds aangegeven de komende 10-15 jaar sterk op elektrische wagens in te zullen zetten, en verschillende landen en regio’s hebben aangekondigd de verkoop van benzine/diesel wagens te verbieden tussen 2030-2035. 

Samen met de proliferatie van elektronische apparaten (er is een grote kans dat u dit op uw smartphone, tablet of laptop leest…) zorgt deze shift naar een batterij gedreven transportnetwerk ervoor dat de vraag naar batterijen de komende jaren exponentieel zal toenemen (ca. +15%/jaar). Het zal dus een uitdaging worden om de productiecapaciteit op te schalen, maar ook om de benodigde mineralen te vinden die gebruikt worden in batterijen (o.a. kobalt, lithium en tin).

Vele van deze mineralen zijn maar beperkt beschikbaar, en dan nog op plaatsen met een zwakke overheid en arme bevolking. Zoals reeds beschreven in het  beklijvende AI rapport: ‘This is what we die for’, gaat de extractie van deze levensbelangrijke mineralen vaak ten koste van het leven en de gezondheid van de lokale bevolking. Gemeenschappen worden soms met geweld verdreven om plaats te maken voor mijnen, kinderen worden ingezet als mijnwerkers, en lage lonen en gevaarlijke omstandigheden zijn de norm. Daarnaast zorgt het extractieproces vaak voor watervervuiling of worden lokale watervoorraden uitgeput. Corruptie zorgt ervoor dat de verantwoordelijken voor deze mistoestanden meestal ongemoeid blijven.

De urgentie van de klimaatcrisis vraagt dringende actie van overheden en bedrijven, maar ook duurzame oplossingen die noch de mens noch de planeet opofferen.

Daarom publiceerden we op 4 februari 2021 een set van 28 principes waar overheden en bedrijven zich aan zouden moeten houden bij de ontginning van mineralen en productie van batterijen. Dit "Powering Change" rapport is nu open voor ondertekening door bedrijven, overheden en NGOs, en de hoop is dat de belangrijke spelers in de batterijmarkt dit ook zullen doen. We denken hierbij zowel aan mijnbouwbedrijven, batterijmakers, als eindgebruikers zoals autobouwers of smartphonemakers. Ook banken zijn betrokken partij gezien hun invloed via de financiering van de bovenvermelde bedrijven.

Concreet vraagt Amnesty International aan alle bedrijven die betrokken zijn in deze industrie om respect te hebben voor mensenrechten en het milieu, en dat ze samenwerken met lokale gemeenschappen om de mogelijke negatieve effecten van hun werkzaamheden te onderzoeken en te remediëren. 

Van overheden vragen we dat ze strikte regelgeving opstellen ter bescherming van het milieu en de rechten van de lokale bevolking, en deze ook toepassen. Daarnaast vragen we ook om de uitwerking van concrete actieplannen die de omschakeling naar batterijen moeten omkaderen, zoals bv. batterijrecyclage, uitfasering van benzinewagens, infrastructuurwerken,…

U ziet het: geen wereldschokkende principes, maar de toepassing van wat velen zouden beschouwen als logische maatregelen en de bescherming van basismensenrechten en -milieustandaarden. Het feit dat we dit hebben moeten bundelen in deze 28 principes getuigt er spijtig genoeg van dat nog niet iedereen op eenzelfde lijn zit.

De uitwerking van deze principes is een belangrijke eerste stap, maar zeker niet de laatste. Een globale campagne zal de komende maanden opgestart worden om de betrokken bedrijven en overheden aan te spreken over hun activiteiten. Hiervoor zullen we uiteraard ook een beroep doen op jullie medewerking!

AMNESTY’S BASISPRINCIPES VOOR SCHONE BATTERIJEN
Auteur: 
vrijwilligersteam bedrijven en mensenrechten
hier niet op duwen