17 jonge Angolese activisten krijgen amnestie

17 jonge Angolese activisten krijgen amnestie

Goed nieuws

De 17 jonge Angolese activisten, die waren gearresteerd, opgesloten en veroordeeld wegens het bijwonen van een vergadering waarop zij hun bezorgdheid over politieke en bestuurlijke kwesties in Angola hadden besproken, kregen op 16 september amnestie van het Hooggerechtshof. 

In plaats van amnestie hadden 16 van hen liever gehad dat hun veroordeling vernietigd zou zijn geworden. Na het besluit van het Hooggerechtshof ondertekenden de activisten, met uitzondering van Domingos da Cruz, daarom een petitie waarin zij de amnestie afwezen omdat met de beslissing van het Hooggerechtshof het tegen hun veroordeling ingediende beroep werd vernietigd. De activisten verkiezen dat hun veroordeling wordt vernietigd, wat een erkenning van hun onschuld zou inhouden. De petitie werd aan hun advocaten gegeven om te gebruiken als element in de beroepsprocedure die zij willen opstarten tegen de beslissing van het Hooggerechtshof.

Amnesty beschouwde de 17 Angolese activisten als gewetens­gevangenen, die werden opgesloten en veroordeeld uitsluitend omdat zij op vreedzame wijze hun rechten uitoefenden.

De Werkgroep van de Verenigde Naties inzake Willekeurige Detentie (UNWGAD) beschouwt de detentie en vrijheidsberoving van de activisten als "willekeurig". De regering van Angola werd verzocht om "hen onmiddellijk vrij te laten en hen een afdwingbaar recht op schadevergoeding te verlenen en, tegelijkertijd, een ​​einde te maken aan de illegale strafzaak tegen hen."

De activisten zijn sinds juni 2016 vrijgelaten, nadat het Hooggerechtshof het door hun advocaten ingediende habeas corpus had geanalyseerd en in afwachting van een definitieve beslissing hun voorwaardelijke invrijheidstelling had bevolen.

Na zijn vrijlating heeft Nito Alves, één van de leden van de groep, zijn dankbaarheid geuit ten aanzien van het Lusophone-team van Amnesty International: "Ik zal de strijd voor de mensenrechten, voor een eerlijk Angola, een eerlijk Afrika en een eerlijke wereld voortzetten. Ik ben dankbaar voor de hulp van al degenen die vochten voor onze vrijheid, waaronder burgergroepen, advocaten, Amnesty International, de pers en de media".

 

hier niet op duwen