121 mensen zitten vast op zee en moeten aan land gelaten worden

121 mensen zitten vast op zee en moeten aan land gelaten worden

Persbericht

Meer dan 30 kinderen, waaronder 2 baby’s, en bijna 90 mannen en vrouwen aan boord van ngo-schip Proactiva Open Arms zitten intussen al een week vast op zee. Het schip vaart onder de Spaanse vlag en ligt op ongeveer 30 zeemijl van Italië, tussen Malta en Lampedusa. Ze moeten onmiddellijk toelating krijgen om aan land te gaan, aldus Amnesty International. 

Ondanks toenemende bezorgdheid over hun welzijn weigeren de Italiaanse en Maltese autoriteiten toegang te verlenen tot een haven waar de mensen veilig aan land gebracht kunnen worden. De Spaanse autoriteiten moeten nog formeel hulp vragen aan de Europese instellingen om te bemiddelen bij de zoektocht naar een oplossing.

Deze vrouwen, mannen en kinderen hebben hun leven op het spel gezet om te ontsnappen aan de gruwelijke mensenrechtenschendingen in Libië. Nu zitten ze al een week vast op zee, in de verschroeiende hitte. Ze moeten onmiddellijk toelating krijgen om aan land te gaan”, aldus Maria Serrano, Amnesty International senior migratiecampaigner.

Ondanks de toenemende bezorgdheid over hun welzijn, leggen politici schaamteloos hun verantwoordelijkheden onder internationaal recht naast zich neer door toegang tot een veilige haven te weigeren aan uitgeputte mensen, die bij terugkeer naar Libië een risico lopen op foltering, en nood hebben aan verzorging en bescherming.”

Slachtoffers van mishandeling in Libische detentiecentra

De mensen aan boord van het schip werden gered bij twee verschillende reddingsacties op 1 en 2 augustus. Ze werden gered in internationale wateren. De eerste reddingsactie werd uitgevoerd op 78 zeemijl van Libië, de tweede dicht bij de Maltese zoek- en reddingszone. Veel van de geredde opvarenden zeggen in Libische detentiecentra het slachtoffer te zijn geworden van extreme mishandeling. Sommigen hebben derdegraads brandwonden en schotwonden. Minstens één man zegt dat hij zijn verwondingen opliep bij de aanval, begin juli, tegen het Tajoura detentiecentrum in Tripoli.

Laatste van een lange reeks incidenten

Dit nieuwe incident komt er vlak na de goedkeuring, door het Italiaanse parlement, van het tweede “veiligheidsdecreet” van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini. Onder deze nieuwe wet kunnen reddingsschepen die zonder toestemming de Italiaanse territoriale wateren binnenvaren een boete krijgen tot 1 miljoen euro, en in beslag genomen worden.

Dit is slechts het laatste van een lange reeks incidenten waarbij schepen mensen redden in de Middellandse Zee, en vervolgens geen toestemming krijgen om aan land te gaan in de dichtstbijzijnde veilige haven. Het VN-Vluchtelingenagentschap en VN-experten hebben al kritiek geuit op maatregelen, zoals het Salvini-decreet, die schepen nog verder ontmoedigen om mensen in nood te redden, terwijl ook landen zelf de reddingscapaciteit op de Middellandse Zee sterk teruggeschroefd hebben.

In tussentijd zal een ander schip van de ngo Proactiva, de Astral, zaterdag vertrekken uit Spanje om hulp – voedsel, water en medisch materiaal – te bezorgen aan de Open Arms.

Hoog tijd om mensenlevens te redden

Het is onverdedigbaar dat vlakbij de stranden waar mensen op vakantie gaan, baby’s vastzitten op zee. Europese lidstaten, met Italië en Malta op kop, hebben het zoek- en reddingssysteem roekeloos ondermijnd, en mensen als pionnen ingezet in de onderhandelingen over het migratiebeleid,” aldus Maria Serrano.

Het is hoog tijd dat Europese overheden niet langer met mensenlevens spelen, en voldoende reddingscapaciteit voorzien waar nodig. Er moet dringend een snel en voorspelbaar systeem overeengekomen worden om mensen veilig aan land te laten gaan, in lijn met het internationaal recht, en vervolgens de verantwoordelijkheid voor asielzoekers te verdelen tussen EU-lidstaten.”

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen