100 levende Vrijheidsbeelden wachtten Trump op in Brussel

100 levende Vrijheidsbeelden wachtten Trump op in Brussel

Persbericht

Op woensdag 24 mei protesteerden activisten van Amnesty International tegen verschillende beleidsmaatregelen van president Trump die nefast zijn voor de mensenrechten. 

Honderd Amnesty-activisten verkleedden zich als Vrijheidsbeeld om de Amerikaanse president tijdens zijn bezoek aan Brussel te begroeten.

“President Trump heeft een rist aan maatregelen getroffen die haat, angst en verdeeldheid zaaien. Denk maar aan het inreisverbod, zijn aanval op vrouwenrechten en het plan om een muur te bouwen aan de grens met Mexico. Amnesty verenigt haar krachten tegen dergelijk polariserend beleid en laat luid en duidelijk van zich horen. De EU-leiders en België moeten zich even ferm verzetten tegen deze aanval op mensenrechten,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

De 100-koppige Amnesty-delegatie sloot zich aan bij de grote protestmars op 24 mei die een breed spectrum van het maatschappelijk middenveld op de been bracht naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Brussel. De Amerikaanse president woonde in Brussel de NAVO-vergadering bij en ontmoette de Belgische premier en koning Filip.

 


"Amnesty verenigt haar krachten tegen Trumps polariserend beleid en laat luid en duidelijk van zich horen."


 

Steun de strijd voor mensenrechten.