1 maand oorlog in Oekraïne: Activisten over de hele wereld roepen Rusland op om een einde te maken aan zijn grootschalige aanval op de mensenrechten

1 maand oorlog in Oekraïne: Activisten over de hele wereld roepen Rusland op om een einde te maken aan zijn grootschalige aanval op de mensenrechten

Persbericht

Vandaag organiseert Amnesty International een wereldwijde actiedag om te eisen dat Rusland een einde maakt aan zijn invasie in Oekraïne. Dit is een illegale daad van agressie die op alle niveaus onnoemelijke verwoestingen blijft aanrichten.

Op 24 maart nemen activisten over de hele wereld deel aan acties en evenementen om een einde te eisen aan de Russische invasie in Oekraïne, die een maand geleden begon. Die inval heeft talloze verwoestende gevolgen voor de bevolking van Oekraïne, voor de vrijheid van meningsuiting in Rusland en voor het internationale mensenrechtenkader.

Actie voor de Russische ambassade

Amnesty International noemt Ruslands invasie van Oekraïne een duidelijke schending van het Handvest van de Verenigde Naties en een daad van agressie. Dat is een misdrijf volgens het internationaal recht. Bovendien gaat de aanval gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, schendingen van het humanitair recht en mogelijk oorlogsmisdaden.

De mensenrechtenorganisatie roept op de verantwoordelijken voor internationale misdrijven te berechten en maakte dit vandaag duidelijk met een symbolische actie. Amnesty-activisten installeerden een reeks verkeersborden voor de deur van de Russische ambassade in Ukkel, die in alle mogelijke richtingen de weg naar het Internationaal Strafhof (ICC) in den Haag aanwijzen.

“Een maand na het begin van de invasie spreken activisten uit alle hoeken van de wereld met één stem om te eisen dat het Kremlin een einde maakt aan hun agressieoorlog. Onze actie vandaag onderstreept op symbolische wijze dat de internationale gemeenschap geen straffeloosheid mag tolereren voor de misdaden die vandaag begaan worden”, zegt Wies De Graeve van Amnesty International Vlaanderen.

Ongekende repressie in Rusland

“De acties van Rusland hebben een mensenrechtenramp ontketend. In Oekraïne zijn in slechts vier weken tijd levens, bestaansmiddelen, huizen en infrastructuur verwoest, gezinnen uit elkaar gerukt en miljoenen mensen ontheemd geraakt”, aldus Bruce Millar, adjunct-directeur campagnes van Amnesty International in Oost-Europa en Centraal-Azië.

“In Rusland ontketenden de autoriteiten een ongekende repressie tegen dissidenten, waarbij anti-oorlogsdemonstranten in elkaar zijn geslagen en gevangen zijn gezet en de weinige overgebleven onafhankelijke media hun deuren hebben moeten sluiten. Acute tekorten aan essentiële voorraden als gevolg van de invasie kunnen leiden tot nog een grotere humanitaire ramp over de hele wereld.”

Achtergrond

Sinds het begin van de invasie heeft Amnesty International willekeurige aanvallen gedocumenteerd die burgers hebben gedood of verwond, mogelijke onwettige aanvallen die civiele infrastructuur hebben vernietigd of beschadigd, waaronder aanvallen op ziekenhuizen en scholen, en het gebruik van verboden clustermunitie - wat volgens het internationaal recht oorlogsmisdaden kunnen vormen. Amnesty International is vastbesloten om ervoor te zorgen dat er gerechtigheid komt voor deze misdaden en om essentieel bewijs te leveren, dat kan worden gebruikt om de daders ter verantwoording te roepen.

De invasie van Rusland in Oekraïne is een duidelijke schending van het Handvest van de Verenigde Naties en een daad van agressie die volgens het internationaal recht een misdaad is. Het besluit van Rusland om uit de Raad van Europa te stappen en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens op te zeggen, neemt een aantal van de laatste waarborgen tegen mensenrechtenschendingen weg voor degenen die deze het hardst nodig hebben in het Rusland van vandaag.

Ook in andere landen vinden acties en manifestaties plaats voor Russische ambassades en op emblematische plaatsen, onder andere in Algerije, Argentinië, Australië, Canada, Tsjechië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Zuid-Korea, Zweden, Taiwan en de VS. Amnesty's wereldwijde actie, waarin de Russische autoriteiten worden opgeroepen deze daad van agressie te stoppen en burgers te beschermen, wordt al door meer dan 340.000 mensen gesteund.

 

hier niet op duwen