Strijd tegen terreur

Strijd tegen terreur

De zogenaamde "oorlog tegen terreur" heeft geleid tot een uitholling van de universele mensenrechten.

Amnesty International veroordeelt systematisch en consequent het terrorisme dat de jongste jaren duizenden slachtoffers heeft gemaakt.

Staten moeten zich inzetten om daden van terreur te voorkomen en om de schuldigen te vervolgen.

Verschillende staten maken daarbij echter, in naam van de nationale veiligheid, gebruik van middelen die verboden zijn door het internationaal recht over mensenrechten, zoals foltering.

De wereld kan alleen veiliger worden als ieders fundamentele rechten worden gerespecteerd.

Daarom voert Amnesty International actie tegen mensenrechtenschendingen in de strijd tegen terreur.