Seksuele en reproductieve rechten

Seksuele en reproductieve rechten

Amnesty International wil mensen bewust maken van de eigen seksuele en reproductieve rechten en schendingen ervan stoppen.

Jouw lichaam, jouw rechten

Zelf kunnen beslissen op wie je verliefd wordt, of je trouwt of niet, of en wanneer je aan kinderen begint, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Het lijken vrije keuzes. Ze gaan over jouw lichaam, over jouw leven en dus is het ook aan jou om erover te beslissen. Althans, zo zou het moeten zijn. In heel wat landen liggen de zaken anders. Overheden, ouders of religieuze leiders beslissen er wat voor jou het beste is.

Met de wereldwijde campagne My Body My Rights voeren we actie opdat iedereen wiens seksuele en reproductieve rechten geschonden worden een stem krijgt. Opdat iedereen weet wat deze rechten juist inhouden zodat je ze ook kan opeisen. Opdat overheden wereldwijd eindelijk in actie komen om deze rechten te beschermen. Want seksuele en reproductieve rechten zijn mensenrechten, ze komen ons allen toe.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Je hebt het recht om:

  • Te beslissen over je eigen gezondheid,
  • Informatie te vragen en te krijgen over gezondheidsdiensten,
  • Te beslissen of en wanneer je kinderen wil,
  • Te beslissen of je wil trouwen of niet,
  • Toegang te hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg,
  • Vrij van seksueel geweld te leven.

holebi's en transgenders

Wereldwijd zijn seksuele minderheden het slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Die schendingen lopen uiteen van subtiele discriminatie tot gevangenschap en marteling. In zo'n tachtig landen is homoseksualiteit bij wet verboden. In sommige landen staat er zelfs de doodstraf op.

Amnesty beschouwt mensen die vastzitten louter vanwege hun (vermeende) seksuele oriëntatie als gewetensgevangenen. Seksuele oriëntatie is voor de meeste holebi's of LGBT'ers (de vaak gebruikte verzamelnaam voor Lesbians, Gays, Bisexuals and Transgenders) even belangrijk voor hun identiteit als huidskleur of sekse. Het Amnesty-rapport Crimes of Hate, Conspiracy of Silence zegt het volgende hierover:

"Seksuele oriëntatie heeft betrekking op de fundamentele aspecten van de menselijke identiteit. Zoals de openingswoorden van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bevestigen, zijn mensenrechten gebaseerd op het concept van respect voor de inherente waardigheid en waarde van een persoon. Wetten en praktijken met als doel individuen te dwingen hun seksuele oriëntatie te veranderen of te ontkennen, of hen te straffen om het nalaten hiervan, zijn een aanval op een diepgeworteld aspect van de menselijke persoonlijkheid. Zij veroorzaken enorm psychologisch en fysiek geweld omdat zij sommige mensen dwingen afstand te doen van een ervaringsgebied welke, voor velen, het grootste potentieel biedt voor persoonlijke vervulling.

Omdat het betrekking heeft op de meest innerlijke zaken van het hart, de diepste verlangens van de geest en de meest intieme uitingen van het lichaam, gaat seksuele oriëntatie over de kern van iemands recht op fysieke en mentale integriteit. Dat recht moet de vrijheid omvatten om je seksuele oriëntatie te bepalen en te uiten en dit te kunnen doen op basis van gelijkheid – vrij van angst en discriminatie."