Discriminatie

Discriminatie

Europa wordt geplaagd door racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid. Er is discriminatie op grond van gender, ‘ras’ of etnische afkomst op het gebied van huisvesting, tewerkstelling en de toegang tot goederen en diensten, vooral in de privé-sector.

In elk Europees land is er sprake van discriminatie en geweld ingegeven door racisme, homofobie of geloof. Er is daarnaast sprake van discriminatie bij de politie. Dit uit zich in gebrekkige dienstverlening aan en bescherming van personen uit minderheidsgroepen, wanneer die het slachtoffer zijn van een misdrijf, of in misbruik of mishandeling.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen