Discriminatie

Discriminatie

We hebben allemaal het recht gelijk behandeld te worden, ongeacht ons ras, onze etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, sekse, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook. Toch lijden mensen in tal van landen omdat ze onterecht worden onderdrukt, in de gevangenis komen, gemarteld worden of zelfs de doodstraf krijgen.