Asiel en migratie

Asiel en migratie

 

Iedereen heeft recht om in veiligheid te leven.
Iedereen heeft het recht om internationale bescherming aan te vragen. 

Elke dag zijn er overal ter wereld mensen  die een van de moeilijkste beslissingen in hun leven nemen: ze verlaten hun huis op zoek naar veiligheid. Onder hen zijn er mensen die vluchten voor gewapende conflicten, hevige weersomstandigheden en andere crises. Sommigen voelen zich niet veilig omdat ze een doelwit zijn van hun overheid, omwille van wie ze zijn, wie ze liefhebben of waar ze in geloven. 

Mensen op de vlucht lopen een groot risico op mensenrechtenschendingen. Als landen hen niet toelaten om internationale bescherming aan te vragen, riskeren ze terecht te komen in een situatie waarin hun veiligheid en leven in gevaar zijn. 

Wanneer overheden er niet in slagen om mensen te beschermen, schiet Amnesty International in actie: we voeren campagne, lobbyen bij politici en media om ervoor te zorgen dat alle mensen in waardigheid, veiligheid en vrijheid kunnen leven.  

 

 

hier niet op duwen