Asiel en migratie

Asiel en migratie

Elke dag en overal ter wereld nemen mensen de beslissing om hun thuisland achter te laten, en dit om uiteenlopende redenen. Afhankelijk van de reden voor hun vertrek genieten deze personen meer of minder bescherming in het land waar ze aankomen.

Waar deze mensen ook naartoe trekken, en om welke redenen ook, hun basisrechten moeten op elk moment worden gegarandeerd. Daarnaast moeten vluchtelingen zich ook kunnen beroepen op de bijzondere vorm van bescherming die hen wordt verleend onder internationaal recht.

Amnesty International ziet erop toe dat de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten ten allen tijde worden gerespecteerd.

 

Een kind sluit je niet op. Punt.

 

Een kind sluit je niet op. Punt.

Amnesty International steunt de campagne een kind sluit je niet op. Punt. 

Samen met andere ngo's proberen we zo veel mogelijk handtekeningen in te zamelen met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. We vragen zowel de huidige als toekomstige regeringspartijen geen kinderen op te sluiten. 

Kom in actie!

hier niet op duwen