Asiel en migratie

Asiel en migratie

Elke dag en overal ter wereld nemen mensen de beslissing om hun thuisland achter te laten, en dit om uiteenlopende redenen. Afhankelijk van de reden voor hun vertrek genieten deze personen meer of minder bescherming in het land waar ze aankomen.

Waar deze mensen ook naartoe trekken, en om welke redenen ook, hun basisrechten moeten op elk moment worden gegarandeerd. Daarnaast moeten vluchtelingen zich ook kunnen beroepen op de bijzondere vorm van bescherming die hen wordt verleend onder internationaal recht.

Amnesty International ziet erop toe dat de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten ten allen tijde worden gerespecteerd.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel