Asiel en migratie

Asiel en migratie

Elke dag en overal ter wereld nemen mensen de beslissing om hun thuisland achter te laten, en dit om uiteenlopende redenen. Afhankelijk van de reden voor hun vertrek genieten deze personen meer of minder bescherming in het land waar ze aankomen.

Waar deze mensen ook naartoe trekken, en om welke redenen ook, hun basisrechten moeten op elk moment worden gegarandeerd. Daarnaast moeten vluchtelingen zich ook kunnen beroepen op de bijzondere vorm van bescherming die hen wordt verleend onder internationaal recht.

Amnesty International ziet erop toe dat de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten ten allen tijde worden gerespecteerd.