Trui Van Ackere

Trui Van Ackere

Verantwoordelijke politieke zaken

[email protected]

Trui Van Ackere is verantwoordelijk voor het politieke lobbywerk van de organisatie, dit in nauwe samenwerking met de directeur. Zij verzorgt de contacten met politieke- en overheidsinstanties, en adviseert, stuurt en begeleidt de organisatie (directeur, specialisatieteams e.a.) m.b.t. alle aspecten van het politieke lobbywerk.