België: maak een einde aan de opvangcrisis

E-mail

België: maak een einde aan de opvangcrisis

De Belgische regering moet alle nodige maatregelen nemen om de opvangcrisis op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door het spreidingsplan te activeren en door bijstand te verlenen aan lokale besturen die extra opvangplaatsen creëren. Zo blijft geen enkele persoon die in ons land asiel aan wil vragen, achter in de kou.   

STUUR EEN E-MAIL


Duizenden mensen in de kou 

Al meer dan twee jaar sleept de opvangcrisis aan in ons land. Het resultaat: duizenden mensen werden maandenlang aan hun lot overgelaten. Ook nu wachten er nog meer dan 3.000 mensen op de plaats waar ze recht op hebben. Het is winter, en de koude laat zich voelen. Zeker bij mensen die dag en nacht op straat moeten doorbrengen.  

Te traag en te weinig 

Meer dan twee jaar geleden, nog voor de eerste mensen op straat dreigden te belanden, trokken verschillende organisaties aan de alarmbel met de boodschap: zorg voor meer opvangplaatsen. De regering gaf er geen gehoor aan. Met mondjesmaat kwamen er plaatsen bij, maar telkens te traag en te weinig.  

De oplossing = het spreidingsplan 

De Belgische wet voorziet sinds 2016 nochtans een oplossing: het spreidingsplan. Het plan werd bij wet verankerd en verplicht steden en gemeenten volgens een eerlijke verdeelsleutel mensen op te vangen. Het plan zag het licht nadat er in 2015 veel meer mensen dan voorheen in ons land asiel aanvroegen. In 2015 slaagde de regering er wel in om voldoende opvang te voorzien en lokale besturen daarbij te ondersteunen. Die steun werd daarna weer weggenomen. De huidige regering zou nu het spreidingsplan kunnen activeren en lokale besturen opnieuw de nodige steun kunnen bieden.   

Kom in actie. Zorg er met ons mee voor dat de meer dan 3.000 mensen die vandaag op een plek wachten, er een krijgen. Vraag premier De Croo en de regering om het spreidingsplan te activeren.  

 STUUR EEN E-MAIL

 

Hoe ga je te werk?

1. Open je e-mailprogramma
2. Stel een nieuwe e-mail op
3. Je stuurt de e-mail naar: [email protected] 
4. Zet [email protected] in CC 
5. Zet [email protected] in BCC (we doen niets met je gegevens, dit is enkel om een idee te krijgen van hoeveel mensen er meedoen aan de actie)
6. Vul de onderwerpregel in: Maak een einde aan de opvangcrisis 
7. Kopieer onderstaande tekst en plak dit in je e-mail 
8. Onderteken hem met je naam 
9. Klik op verzenden  

AAN: Minister Alexander De Croo

Geachte Eerste Minister, 

Ik schrijf u omdat ik me zorgen maak over het feit dat de Belgische regering geen opvang en andere essentiële goederen en diensten verstrekt aan mensen die asiel aanvragen in het land. Dit is in strijd met de internationale verplichtingen van België.  

Als gevolg van dit falen, blijven minstens 3.000 mensen in de kou. Omdat er niet genoeg plaatsen zijn in de daklozenopvang, hebben veel asielzoekers geen andere keuze dan op straat of in geïmproviseerde tenten te slapen. Er zijn verschillende informele nederzettingen ontstaan, waar mensen karton en andere materialen aanwenden om een onderkomen te maken. De politie blijft deze geïmproviseerde nederzettingen ontruimen en vernielen, in sommige situaties zonder alternatieve opvang te bieden. Nu het winter is en de temperaturen onder nul duiken, maak ik me steeds meer zorgen over de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van deze mensen die geen opvang krijgen.  

De Belgische regering slaagt er al meer dan twee jaar niet in om voldoende plaatsen te voorzien voor asielzoekers, wat heeft geleid tot deze opvangcrisis. In die tijd is de regering meer dan 8.800 keer door meerdere rechtbanken, waaronder het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bevolen om asielzoekers voldoende onderdak te bieden. Toch weigert de Belgische regering deze uitspraken na te leven, wat getuigt van een zeer verontrustend gebrek aan respect voor de rechtsstaat. 

Ik dring erop aan dat uw regering alle nodige maatregelen neemt om een einde te maken aan deze opvangcrisis en de voortdurende mensenrechtenschendingen van asielzoekers in België. Dit kan door het activeren van een spreidingsplan, zoals in 2016 in de Belgische wet werd opgenomen, waardoor er extra opvangcapaciteit zou worden voorzien in de verschillende steden en gemeenten. Als het spreidingsplan geactiveerd wordt, is het essentieel dat de federale regering de nodige steun verleent aan de lokale overheden die extra opvangplaatsen creëren. 

Hoogachtend,