Stop gruwel voor vluchtelingen en migranten in Libië

Petitie

Stop gruwel voor vluchtelingen en migranten in Libië

3.059 handtekeningen

Gevangenschap, foltering, uitbuiting en verkrachting maken deel uit van de dagelijkse gruwel waaraan vele vluchtelingen en migranten in Libië worden onderworpen. In de plaats van een einde te maken aan deze misbruiken, helpt Europa Libië om mensen vast te houden in deze hel. 

Door de Libische kustwacht op te leiden en schepen te voorzien waarmee migranten teruggebracht worden naar Libië, zijn Europese leiders mee verantwoordelijk voor dit onvoorstelbare lijden.

Duizenden migranten, vluchtelingen en asielzoekers worden vastgehouden in detentiecentra, zonder enige zekerheid of en wanneer ze vrijgelaten zullen worden. De levensomstandigheden zijn compleet onmenselijk - ze hebben amper toegang tot voedsel, water en medische zorgen. Ze worden er bijzonder gewelddadig behandeld – ze worden gefolterd, verkracht, en zelfs verkocht.

Het is cruciaal om Libische en Europese leiders op te roepen om migranten en vluchtelingen te beschermen tegen de gruwelijke mensenrechtenschendingen in Libië.

Waarom is dit dringend? Duizenden migranten en vluchtelingen zitten vast in Libië. Ze zijn volledig in de macht van milities en gewapende groepen. Ze worden onderworpen aan gruwelijke mensenrechtenschendingen.

Roep de Libische en Europese leiders op om:

  • Alle migranten en vluchtelingen te bevrijden uit de detentiecentra, en een einde te maken aan de arbitraire detentie van vluchtelingen en migranten in Libië;
  • Alle beschuldigingen van foltering en andere mishandeling van vluchtelingen en migranten in Libië te onderzoeken, en te verzekeren dat de vermoedelijke daders vervolgd worden door middel van een transparant en eerlijk proces, zodat een einde gemaakt kan worden aan deze vicieuze cirkel van misbruiken en geweld;
  • De samenwerking inzake migratiebeleid te herzien, en hierbij een prioriteit te maken van de bescherming van de rechten van vluchtelingen en migranten, in de plaats van mensen vast te houden in Libië;
  • Het VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen formeel te erkennen, en toe te laten zijn mandaat volledig uit te voeren, met inbegrip van de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.

teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen