lgbti+-rechten

lgbti+-rechten

Liefde is liefde. Ongeacht je afkomst, geslacht, genderidentiteit, kleur of status. Het doet er niet toe of je nu als man van mannen houdt, een trans persoon bent of als je identiteit buiten de twee hokjes 'man of vrouw' ligt. Word je hierom toch gediscrimineerd, dan kan dat een gevoel van machteloosheid geven. Zeker als de overheid niet tegen deze discriminatie optreedt of ze juist bevordert.

Nog in te veel landen krijg je als persoon binnen het LGBTI+-spectrum dagelijks te maken met discriminatie. Van scheldpartijen en pesterijen tot ongelijke kansen op een job of geen recht op gepaste gezondheidszorg: LGBTI+-mensen worden vaak ongelijk behandeld en dit neemt vele vormen aan. Het kan zelfs levensbedreigend zijn.

 

Ken je deze cijfers?

 • In 70 landen is homoseksualiteit strafbaar
 • In 46 landen geldt dat ook voor vrouwen
 • In ten minste 11 landen kun je hierom ter dood veroordeeld worden
 • In slechts 11 landen zijn LGBTI+-rechten opgenomen in de grondwet
 • In slechts 26 landen is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend

Dáárom komen we in actie voor de rechten van LGBTI+-mensen. 

Cijfers uit 2020 m.b.t. 193 lidstaten van de Verenigde Naties (dat zijn nagenoeg alle landen ter wereld). Bron: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ILGA

STEUN ONZE ACTIES

10
15
25

LGBTI+?

Dat is het naamwoord voor lesbische (L), homoseksuele (G, van het Engelse 'gay'), biseksuele (B), trans (T) en intersekse (I) mensen, en alle personen die buiten de gender- en heteronorm vallen, maar niet onder één van de voornoemde letters (+).

Geweld tegen LGBTI+-personen leeft op

Wereldwijd worden er kleine stapjes gezet om gender- en seksuele diversiteit te omarmen en om discriminatie tegen te gaan van wie niet aan de huidige gendernormen beantwoordt. In 11 landen is de bescherming van LGBTI+-personen in de grondwet vastgelegd, in 57 landen is er een brede bescherming voorzien en in 81 landen nemen de autoriteiten maatregelen voor bescherming op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door discriminatie bij het zoeken van een baan tegen te gaan.

Maar tegelijkertijd zien we de laatste jaren een steeds vijandigere behandeling van mensen binnen het LGBTI+-spectrum. Dit zijn drie recente voorbeelden, niet eens ver van huis:

1. Polen

In Polen riskeren drie vrouwen een gevangenisstraf omdat ze opkwamen voor lgbti+-rechten. Ze worden vervolgd voor "het beledigen van religieuze gevoelens", wegens posters die ze zouden verspreid hebben van de maagd Maria met een aureool in regenboogkleuren. 

© Attila Husejnow/SOPA/Getty

2. Hongarije

In juni 2021 nam de Hongaarse overheid een omstreden wet aan die de "promotie" van seksuele en genderidentiteit verbiedt onder jongeren. LGBTI+-personen in Hongarije worden verder gestigmatiseerd en voor jonge mensen wordt het veel moeilijker om informatie te vinden over LGBTI+. Onze solidariteitsmuur, i.s.m. çavaria en de Vlaamse Regenbooghuizen, stond in een mum van tijd vol.

AFP via Getty Images

3. Turkije

Sinds 2015 verbiedt de Turkse overheid het vieren van de Pride. Twee studenten riskeren tot drie jaar celstraf omdat ze een Pride sit-in aan hun universiteit organiseerden en opkwamen voor lgbti+-rechten. 

LGBTI+-rechten ZIJn mensenrechten

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft altijd exact dezelfde mensenrechten. Wie je ook bent: discriminatie is nooit toegestaan. Dit is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd de mensenrechten te respecteren. Amnesty International blijft ze daaraan herinneren. Keer op keer.

In de UVRM staan de rechten van mensen binnen het LGBTI+-spectrum niet specifiek omschreven. Maar het verdrag is overduidelijk: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren’. Dat lezen we in artikel 1. En artikel 2 vult aan dat er tussen mensen geen enkel onderscheid gemaakt mag worden, ‘zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.’ 

Toch komt discriminatie van LGBTI+-personen vaak voor. Andere mensenrechtenschendingen waar LGBTI+-personen sneller aan worden blootgesteld, zijn bijvoorbeeld foltering en onmenselijke behandeling (schending van artikel 5 van de UVRM), willekeurige arrestatie en detentie (artikel 9) en verhinderd worden om zich te verenigen (artikel 20). LGBTI+-organisaties en mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International komen hiertegen op.

Wetten en praktijken die mensen dwingen om hun seksuele geaardheid te veranderen of te ontkennen, en die hen straffen wegens het nalaten hiervan, zijn een regelrechte aanval op iemands persoonlijkheid. Deze wetten en praktijken veroorzaken psychologisch en fysiek geweld, omdat ze iemand dwingen afstand te doen van een aspect die een persoon maken tot wie die écht is. 

WAT DOET AMNNESTY INTERNATIONAL?
 • We komen op voor de rechten van LGBTI+-personen overal ter wereld en bestrijden discriminatie tegen LGTBTI+-personen. 
   
 • We doen aanbevelingen aan overheden en andere invloedrijke leiders over hoe ze hun wetten kunnen verbeteren.
   
 • We organiseren acties en mobiliseren mensen om respect voor de rechten van LGBTI+- personen af te dwingen.
   
 • In Taiwan bijvoorbeeld oordeelde het hooggerechtshof dat het huwelijksverbod voor mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk was, na een wereldwijde campagne van Amnesty International. Taiwan werd in mei 2019 het eerste Aziatische land om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht toe te laten.
   
 • Ook in België, Griekenland, Denemarken en Noorwegen heeft ons werk nieuwe wetten beïnvloed. Mede dankzij Amnesty International kunnen personen hun genderidentiteit wettelijk laten erkennen door de overheid.
hier niet op duwen