Neem Amnesty op in uw testament

Neem Amnesty op in uw testament

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. Toch is het zinvol om dat wel te doen. Jouw laatste wil kan kracht, hoop en bescherming bieden aan mensen wiens mensenrechten worden geschonden. Jouw keuze kan levens redden. Steun ons mensenrechtenwerk, ook na je leven, en laat je engagement voor mensenrechten voortbestaan.

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN OPNEMEN IN JE TESTAMENT

Door Amnesty International Vlaanderen op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat Amnesty als onpartijdige en financieel onafhankelijke organisatie grondig en gedegen onderzoek kan blijven doen naar mensenrechtenschendingen en samen met miljoenen supporters in actie kan blijven komen voor mensen in nood, overal ter wereld.

Om Amnesty op te nemen in je testament hoef je niet over een groot vermogen te beschikken. Je kan ook kleine bedragen of bepaalde goederen nalaten. Vergeet niet dat ook je eigen woning vaak een belangrijk deel van je vermogen vormt.

GRATIS GIDS ‘GOED GEVEN’

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond testamenten en schenkingen aan een goed doel, heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht. Je kan deze praktische gids gratis bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar: legaten@amnesty-international.be.

Hoe een testament opmaken?

1. Het eigenhandig geschreven testament is een testament dat je zelf opstelt. Het moet gedagtekend en ondertekend worden. Je kan het in bewaring geven aan een notaris.
2. Het notarieel testament is een testament waarbij je aan de notaris jouw testament dicteert in het bijzijn van twee getuigen. De notaris geeft advies en bewaart je testament.
3.Het internationaal testament is nuttig voor personen die in België verblijven maar voor wie het testament gedeeltelijk in het buitenland zal moeten worden uitgevoerd.

Belangrijk is dat je op elk ogenblik je testament nog kan wijzigen of herroepen.

Vragen bij het opmaken van een testament? Neem contact met ons op via e-mail naar legaten@amnesty-international.be.


Belangrijk nieuws: In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. ook de fiscale regeling rond duolegaten zal in Vlaanderen wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Om die reden willen wij er op wijzen dat de onderstaande bespreking van duolegaten mogelijks in de toekomst niet meer geldig zal zijn. Wij begrijpen dat deze onzekerheid vragen doet rijzen bij potentiële schenkers. Wij volgen deze materie evenwel op de voet en zullen u verder informeren van zodra meer duidelijkheid bestaat over de toekomst van de duolegaten.


 

hier niet op duwen