Neem Amnesty op in jouw testament

Neem Amnesty op in jouw testament

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. Toch is het zinvol om dat wel te doen. Jouw laatste wil kan kracht, hoop en bescherming bieden aan mensen wiens mensenrechten worden geschonden. Als je Amnesty International in je testament opneemt, leven je idealen voort en waarborg je onze strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, Nu en in de toekomst.

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN OPNEMEN IN JE TESTAMENT

Door Amnesty International Vlaanderen op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat Amnesty als onpartijdige en financieel onafhankelijke organisatie grondig onderzoek kan blijven doen naar mensenrechtenschendingen en samen met miljoenen supporters in actie kan blijven komen voor mensen in nood, overal ter wereld.

 

Om Amnesty op te nemen in je testament hoef je niet over een groot vermogen te beschikken. Je kan ook kleine bedragen of bepaalde goederen nalaten. Vergeet niet dat ook je eigen woning vaak een belangrijk deel van je vermogen vormt.

Hoe een testament opmaken?

  1. Het eigenhandig geschreven testament is een testament dat je zelf opstelt. Het moet gedagtekend en ondertekend worden. Je kan het in bewaring geven aan een notaris.
  2. Het notarieel testament is een testament waarbij je jouw testament aan de notaris dicteert in het bijzijn van twee getuigen. De notaris geeft advies en bewaart je testament.
  3. Het internationaal testament is nuttig voor personen die in België verblijven maar voor wie het testament gedeeltelijk in het buitenland zal moeten worden uitgevoerd.

Belangrijk om te weten is dat je op elk ogenblik je testament nog kan wijzigen of herroepen.

Er zijn 3 soorten legaten die je in je testament kan opnemen:

  1. Een algemeen legaat: als je alle goederen van je nalatenschap aan ons wil toevertrouwen (eventueel nog samen met andere personen of organisaties);
  2. Een legaat ten algemenen titel: als je beslist ons een percentage van je goederen na te laten;
  3. Een bijzonder legaat: als je ons een welbepaalde som geld of een precies omschreven goed, zoals bijvoorbeeld een huis, wil nalaten.

EEN RECHTSTREEKS LEGAAT OF EEN DUOLEGAAT

De Vlaamse regering heeft beslist dat voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021 het duolegaat geen fiscaal voordeel meer zal opleveren aan verre familieleden of vrienden. Bijgevolg zal het duolegaat niet meer gunstig of soms zelf onuitvoerbaar zijn. Ter compensatie heeft de Vlaamse overheid beslist de erfbelasting voor giften aan goede doelen te verlagen naar 0%.

Voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duolegaten ongewijzigd.

Als je nog geen testament hebt opgemaakt, in Vlaanderen woont en ons wil opnemen in je testament, raden wij je aan om voor een rechtstreeks legaat te gaan (en dus niet voor een duolegaat).

Heb je reeds een testament met duolegaat opgemaakt dan raden wij je aan het testament aan te passen na 1 juli 2021. Zodra de nieuwe wetswijziging effectief in voege treedt, laat je best jouw duolegaat  nakijken en indien nodig aanpassen. In sommige gevallen zal het duolegaat nog uitvoerbaar zijn, in andere gevallen niet. Dit moet individueel worden bekeken. Wij kunnen je daarbij helpen.

Dit en nog veel meer informatie over legaten en hoe Amnesty te steunen vind je in onze legatenbrochure. Je kan deze downloaden of een papieren versie aanvragen per post bij Dirk (zie hieronder).


PERSOONLIJK CONTACT

Heb je vragen op het gebied van nalatenschappen, wil je hulp bij het opmaken of wijzigen van een testament, of maak je graag een afspraak om alle opties te overlopen?
Neem dan contact op met Dirk Weets, onze vertrouwenspersoon voor legaten bij Amnesty International.   


Via telefoon: +32 488 56 44 39
Via mail: [email protected]

GRATIS GIDS ‘GOED GEVEN’

Om je verder wegwijs te maken in de wetgeving rond testamenten en schenkingen aan een goed doel, heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht. Je kan deze praktische gids gratis bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar: [email protected].

hier niet op duwen