Testament

Testament

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. Toch is het zinvol dat wel te doen. Steun ons, ook na je dood. Laat je engagement nooit uitdoven. Jouw laatste wil kan levens redden.

Voor tv-icoon Paula Sémer gaat ‘iets betekenen als je er niet meer bent’ niet over sporen nalaten, maar gaat het erom dat je echt iets kan veranderen, zelfs na je dood. Daarom vindt ze het ook niet vreemd om na te denken over haar testament.

"Het is misschien een beetje een triest onderwerp, maar ik merk dat vooral jonge mensen het er lastig mee hebben. Over je testament nadenken is ook een soort voorbereiding op wat zal komen. Het hoort bij oud worden. Ik merk trouwens bij veel mensen uit mijn omgeving dat ze bezig zijn met hun erfenis. Dat is helemaal geen taboe, mensen van mijn leeftijd praten daar over met elkaar. Vooral vrienden die geen kinderen hebben willen graag weten welke mogelijkheden ze hebben, hoe ze hun nalatenschap kunnen regelen."

Amnesty opnemen in je testament

Door Amnesty als erfgenaam of mede-erfgenaam op te nemen in je testament blijft je engagement voor de mensenrechten doorgaan. En Amnesty heeft dat blijvende engagement broodnodig. Onpartijdigheid is een sleutelwoord en daarvoor is financiële onafhankelijkheid noodzakelijk. We willen de onaanvaardbare mensenrechtenschendingen samen kunnen blijven bestrijden zonder invloed van de overheden die we op de korrel nemen.

Om een goed doel op te nemen in je testament hoef je ook helemaal geen miljonair te zijn. Je kunt ook kleinere bedragen nalaten of bepaalde goederen. Veel mensen vergeten dat bijvoorbeeld hun eigen woning een groot stuk van hun vermogen vertegenwoordigt.

Gratis Gids ‘Goed Geven’

Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht. Je kan deze praktische gids gratis bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar onze contactpersoon voor legaten Lydia Rega: [email protected]

Hoe een testament opmaken?

1. Het eigenhandig geschreven testament is een testament dat je zelf opstelt. Het moet gedagtekend en ondertekend worden. Je kan het in bewaring geven aan een notaris.
2. Het notarieel testament is een testament waarbij je aan de notaris jouw testament dicteert in het bijzijn van twee getuigen. De notaris geeft advies en bewaart je testament.
3.Het international testament is nuttig voor personen die in België verblijven maar voor wie het testament gedeeltelijk in het buitenland zal moeten worden uitgevoerd.

Belangrijk is dat je op elk ogenblik je testament nog kan wijzigen of herroepen.

Vragen bij het opmaken van een testament? Neem contact met ons op via e-mail naar [email protected]

Fiscaal voordeel

Vooral voor mensen zonder kinderen is het een mooie gedachte dat hun centen zinvol besteed zullen worden. Voor hen biedt de formule van een duolegaat trouwens een belangrijk fiscaal voordeel als ze ook iets willen geven aan een ver familielid, een vriend, of een vriendin.

Amnesty is een vereniging zonder winstoogmerken (VZW). Wanneer je Amnesty in je testament opneemt zijn de successierechten beperkt tot 8,5% in Vlaanderen, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7% in Wallonië.

Een legaat aan Amnesty International kan soms voordeliger uitvallen met betrekking tot de totaliteit van de successierechten, zonder daarbij de eigen familie te benadelen. Men spreekt in dit geval van het duolegaat.

Meestal kan je slechts een gedeelte van je vermogen wegschenken: men noemt dit 'het beschikbaar deel'. Je moet inderdaad rekening houden met de volgens de wet bepaalde voorbehouden (of reservataire) erfgenamen.

Wat is het verschil tussen gewoon en duo-legaat?

Het duo-legaat zal in welbepaalde gevallen een derde persoon bevoordelen. Bijvoorbeeld: stel dat je 100 000 euro wil geven aan een neef of vriend.

Gewoon legaat

  Legaat Successierechten Netto over
Neef of vriend 100 000 euro 55 000 euro 45 000 euro
Amnesty International 0 0 0

Duo-legaat

Bij een duo-legaat worden alle successierechten betaald door Amnesty International. Amnesty International krijgt 40 000 euro met de opdracht om 60 000 euro te betalen aan de neef of vriend.

  Legaat Successierechten Netto over
Neef of vriend 60 000 euro   60 000 euro
Amnesty International 40 000 euro 27 000 euro
3 520 euro
9 480 euro

Meer informatie op www.testament.be of via Facebook: www.facebook.com/testament.belgie

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen