Iran: laat Narges Mohammadi vrij

Petitie

Iran: laat Narges Mohammadi vrij

70 / 5.000 handtekeningen

Nobelprijswinnaar Narges Mohammadi zit sinds 2021 onterecht in de cel in Iran voor haar mensenrechtenwerk. De Iraanse autoriteiten moeten haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten.

Nobelprijs voor jarenlange strijd voor mensenrechten
n 2023 krijgt ze voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede. Jarenlang verdedigde ze andere mensenrechtenverdedigers, in het bijzonder wie opkwam voor vrouwenrechten, en kaartte ze de mensenrechtenschendingen in haar land aan. Zelfs vanuit haar cel veroordeelde ze de bloedige onderdrukking van de nationale protesten. Narges wil dat Iran de doodstraf afschaft, ze eist een verbod op eenzame opsluiting, en stelt het seksueel geweld tegen vastgehouden vrouwelijke demonstranten aan de kaak.

Gefolterd, bedreigd en weggehouden van haar kinderen
De Iraanse autoriteiten gaan genadeloos om met kritiek. Ze proberen Narges Mohammadi en andere mensenrechtenverdedigers de mond te snoeren door middel van foltering, doodsbedreigingen en door haar nodige medische zorg te weigeren. Ze houden haar ook weg bij haar twee kinderen. Maar Narges volhardt. Dat doet ze niet alleen voor haarzelf, maar voor alle vrouwen, mannen en kinderen in Iran.

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank. Alleen je initialen en geboortejaar worden doorgegeven aan de geadresseerde(n) van de petitie.
Je telefoonnummer invullen is vrijblijvend. Vul je het in? Dan kan Amnesty je opbellen om je te informeren over onze acties of om je steun te vragen.
hier niet op duwen