Noodoproep: bescherm de rechten van Afghanen in gevaar

Noodoproep: bescherm de rechten van Afghanen in gevaar

Jij kan afghaanse mensenrechtenverdedigers in nood beschermen.

Amnesty International speelt al jaren een cruciale rol in de versterking van mensenrechten in Afghanistan. Dat doen we door schendingen van mensenrechten te documenteren en met ons noodhulpprogramma dat levens redt. En dat blijven we doen.

Uw steun aan ons mensenrechtenwerk is nu dringender dan ooit. Daarom: doe vandaag nog een noodgift om ons mensenrechtenwerk te versterken. Alleen met de steun van sympathisanten zoals u kunnen we snel en gepast reageren in kritieke situaties. Uw gift helpt mensenrechtenverdedigers en anderen die gevaar lopen in Afghanistan:

  • Met uw steun krijgen mensen van wie het leven acuut in gevaar is een veilig onderkomen.
  • Dankzij uw steun krijgen mensen die door de crisis ontheemd zijn juridische en medische hulp.
  • U ondersteunt ons onderzoek, onze campagnes en ons lobbywerk waarmee we regeringen en de Verenigde Naties onder druk kunnen zetten om nu in actie te komen. Want de mensen in Afghanistan hebben dezelfde mensenrechten als iedereen.

Help ons om de aanvallen op verdedigers van mensenrechten te stoppen. Het is hard nodig.

Ja, ik doe een dringende gift

40
80
120

Dankzij jouw steun