Steun Germain uit Burundi

Petitie

Steun Germain uit Burundi

727 / 5.000 handtekeningen

Germain Rukuki (42) werd opgepakt voor zijn werk als mensenrechtenactivist en valselijk beschuldigd van o.a. het vormen van een bedreiging voor de staatsveiligheid. Daarvoor kreeg hij 32 jaar celstraf. Germain heeft het recht om zijn mensenrechtenwerk in alle vrijheid en veiligheid te verrichten.

Op 26 april 2018 werd Germain schuldig bevonden aan een aantal schijnaanklachten, waaronder ‘rebellie’. Zijn contact met de ngo Action by Christians for Abolition of Torture werd als bewijs tegen hem aangevoerd. ACAT-Burundi werd in 2016 opgedoekt, omdat ze zogezegd ‘het imago van het land bekladden’.
Germain is bovenal een echtgenoot en vader die zijn jongste zoon van drie nog nooit ontmoet heeft. Hij zit een straf van 32 jaar uit voor onterechte aanklachten, in een kleine, propvolle cel. De uitkomst van een gebrekkig proces.

‘Hoe lang moet mijn man dit onrecht nog ondergaan?’ vraagt zijn echtgenote Emelyne.

We roepen de Burundese overheid op om Germain Rukuki onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

 

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen