Gent [86]

Wie zijn we?

Onze groep ontstond 27 jaar geleden en is nog steeds even actief en gemotiveerd als de 1e dag.

Na talrijke successen geoogst te hebben bij individuele adoptie-gevallen, waarbij we de vrijlating bekwamen van gewetensgevangenen o.a. in Libië, DDR, Noord-Korea and Tunesië, heeft de groep zich langzamerhand op landenspecialisatie toegespitst. Vandaag werken we hoofdzakelijk op Tunesië, Grote Meren–gebied in Afrika, Colombia.

De groep neemt ook telkens deel aan de grote wereldwijde actie’s zoals momenteel de ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’ - actie.

De hoofdactiviteit van de groep is sinds haar ontstaan het schrijven van brieven (en recenter het verzenden van mails en faxen). Onze leden treden niet graag op de voorgrond. Alhoewel de evolutie, zoals het beleidsplan, van Amnesty nauwgezet gevolgd wordt door de leden, zal je ons dus waarschijnlijk amper of nooit ontmoeten op vergaderingen op nationaal of regionaal niveau.

Het enig moment waarop de groep echt naar buiten treedt is voor de eindejaarsactiviteiten, lees kaarsen- en kaartenverkoop.

U zult het begrepen hebben: lokale groep 86 is een groep van bezige bijtjes die in alle stilte en met veel discipline en toewijding de pen steeds ter hand houdt om onmiddellijk op ‘urgent’ en ‘niet-urgent actions’ te reageren.

Cases

Onze landenspecialisatie bestrijkt :

  • Colombia
  • Grote meren regio (Afrika)
  • Tunesië & buren

Amnesty-groep Gent [86] is een groep van Gent-Regio.

Ontmoetingsplaats: 
wisselend
Ontmoetingsmoment: 
wisselend
Soort: 
Amnesty-groep
Gemeente: 
Gent
Regio: 
Oost-Vlaanderen
Contactpersoon: 
Eveline Van de Velde
Adres: 
Nieuwe Wandeling 117
Postcode: 
9000
Contact gemeente: 
Gent
Email 1: 
eveline.vandevelde@skynet.be
Telefoon: 
09 224 15 98
hier niet op duwen