GEDRAGSREGELS VOOR FONDSENWERVERS

GEDRAGSREGELS VOOR FONDSENWERVERS

Amnesty International Vlaanderen (AIVL) streeft naar een gegarandeerd kwalitatief hoogstaande relatie met het publiek in het algemeen en met schenkers In het bijzonder. Daarom vragen we aan onze fondsenwervers en hun verantwoordelijken om een aantal gedragsregels bij Direct Dialogue-werving te respecteren:

•    Onze fondsenwervers zijn onze ambassadeurs en respecteren de waarden die AIVL onderschrijft.

•    Onze fondsenwervers kennen de aangereikte inhoudelijke informatie over AIVL.

•    Onze fondsenwervers dragen zorg voor het materiaal van AIVL.

•    Onze fondsenwervers vullen formulieren correct en duidelijk in.

•    Onze fondsenwervers belemmeren de doorgang van mensen niet. De keuze van mensen die aangeven dat ze niet gestopt willen worden, wordt gerespecteerd.

•    Onze fondsenwervers nemen nooit een agressieve houding aan waardoor voorbijgangers zich gedwongen zouden voelen te luisteren naar de medewerker.

•    Onze fondsenwervers gebruiken geen onwaarachtige argumenten om mensen te overtuigen van het werk van AIVL.

•    Onze fondsenwervers respecteren de keuze van mensen die expliciet en/of herhaaldelijk aangeven geen interesse te hebben in een uitleg of actie voor AIVL. Er wordt in dat geval niet verder aangedrongen of geargumenteerd.

•    Onze fondsenwervers respecteren de omgeving: toegang tot handelszaken wordt niet geblokkeerd, de doorgang voor  etalages blijft vrij, er blijft geen papier of andere rommel rondslingeren.

•    Onze fondsenwervers kleden zich correct en identificeren zich duidelijk. Het Amnesty-logo moet zowel op de kledij als op hun badge duidelijk zichtbaar zijn, zodat controle bij AIVL altijd mogelijk is.

•    Onze fondsenwervers kennen de huidige wetgeving rond Sepa Direct Debit. Bijvoorbeeld over het recht van de schenker om zonder enige verantwoording de overeenkomst op te zeggen binnen de zeven dagen en zijn recht om het SDD-mandaat op gelijk welk moment te beëindigen.

•    Onze fondsenwervers gaan enkel engagementen aan met meerderjarigen die blijk geven van voldoende onderscheidingsbekwaamheid.

•    Onze fondsenwervers verbinden zich ertoe de gegevens van schenkers die samen werden ingevuld, niet meer te wijzigen nadat hen een kopie werd meegegeven (of verstuurd via e-mail). Onze fondsenwervers waken erover dat de dragers van persoonsgegevens steeds veilig worden weggeborgen.

•    Onze fondsenwervers respecteren de vergunningen en afspraken rond locaties. Indien op een locatie die aan een Amnesty-team werd toegewezen, onvoorzien ook acties worden gevoerd door een andere erkende organisatie (met officiële toelating), zal zonder verwijl overleg georganiseerd worden om de respectievelijke belangen van beide organisaties zo goed mogelijk te vrijwaren.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel