Kom in actie: Eis de vrijlating van Djalali

Kom in actie: Eis de vrijlating van Djalali

Persbericht

WAT KAN JIJ DOEN?

Help ons om het lot van dr. Djalali onder de publieke aandacht te houden en blijf mee druk zetten op de Iraanse autoriteiten.

 

1. DEEL ONderstaande BOODSCHAPpen OP SOCIALE MEDIA

Iran is gevoelig voor zijn online reputatie. Deel onderstaande socialmediaboodschappen en tag de volgende Iraanse autoriteiten:

TWITTER: tag de 'opperste leider' @Khamenei_fa en het huidige hoofd van de rechterlijke macht en toekomstig president @President_Raisi en de Iraanse ambassade in Brussel @IRANinBELGIQUE met de hashtag #SaveAhmadreza

INSTAGRAM: tag de 'opperste leider' @khamenei_ir en het huidige hoofd van de rechterlijke macht en toekomstig president @raisi_org met de hashtag #SaveAhmadreza

2. Stuur een mail naar de Iraanse autoriteiten

Stuur zo snel mogelijk een e-mail naar de Iraanse ambassade (secretariat@iranembassy.be). Download hier de voorbeeldmail en eis dat de Iraanse autoriteiten onmiddellijk de doodstraf van dr. Djalali intrekken.

3. Steun onze campagne voor de vrijlating van Djalali

Amnesty voert al jaren intensief campagne om de doodstraf van Ahmadreza Djalali tegen te houden. Met ons onderzoek, acties en lobbywerk konden we zijn executie voorlopig uitstellen. Dat is alleen mogelijk met de steun van mensen zoals jij. Jouw gift maakt het mogelijk om de situatie van dr. Djalali onder de aandacht te houden en wereldwijd druk te blijven uitoefenen voor zijn vrijlating. Dankzij jou kunnen we blijven strijden voor het leven van dr. Djalali en alle anderen die zonder enig bewijs ter dood veroordeeld zijn.

Doe een gift

10
15
25

Facebook

TWITTER

update 14/04/2021

Een klein lichtpunt uit Iran. Ahmadreza Djalali is na meer dan 20 weken eenzame opsluiting terug overgebracht naar een collectieve afdeling van de Evin-gevangenis. Hij zit weer met andere mensen in een cel. We zijn enigszins opgelucht dat hiermee een einde komt aan de langdurige eenzame opsluiting, die we als foltering beschouwen.

Toch blijven we erg bezorgd over zijn fysieke en mentale gezondheid. Dr. Djalali zou opnieuw veel gewicht verloren zijn. Hij riskeert nog altijd de doodstraf, waartoe hij na een manifest oneerlijk proces veroordeeld werd. En dus blijven we actievoeren. Het is belangrijk dat we de druk op de Iraanse autoriteiten hoog houden zodat ze dr. Djalali niet alsnog executeren. Hij moet eindelijk vrijgelaten en herenigd worden met zijn vrouw Vida en zijn kinderen.

We zijn er nog niet, maar deze nieuwe ontwikkeling is wel het resultaat van al onze gezamenlijke inspanningen. Hartelijk dank voor wie al mee in actie kwam en blijft komen. Laat ons op dit kleine lichtpuntje in het donker verder bouwen om Ahmadreza Djalali eindelijk vrij te krijgen.


Op 24 november vorig jaar werd dr. Djalali uit zijn cel gehaald in de Evin-gevangenis in Teheran en in afzondering geplaatst. Hij telefoneerde die ochtend naar zijn echtgenote met de alarmerende boodschap dat hij afscheid moest nemen omdat hij weldra geëxecuteerd zou worden. Dat was het laatste telefoontje van dr. Djalali. Dankzij massale publieke verontwaardiging en wereldwijde politieke druk kon zijn executie tot op vandaag uitgesteld worden.

Dr. Djalali zat meer dan vier maanden in afzondering in een kleine isoleercel in sectie 209 van de beruchte Evin-gevangenis in Iran, met enkel een deken om op te slapen en het felle licht 24u op 24u aan. In die tijd mocht hij geen enkel contact hebben met zijn advocaat, noch met zijn vrouw en kinderen. Enkel twee korte bezoeken van andere familieleden werden hem de voorbije weken toegestaan. Zijn fysieke en mentale toestand is onhoudbaar geworden. Amnesty International deed een dringende oproep om de foltering en mishandeling van Ahmadreza Djalali te stoppen en hem onmiddellijk vrij te laten.

“Dr. Djalali is de voorbije vier maanden slachtoffer van foltering en andere mishandeling geweest, terwijl hem voortdurend een onterechte doodstraf boven het hoofd hangt,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Daardoor is zijn toestand nog verder verslechterd. Hij is er fysiek en mentaal heel erg aan toe en heeft dringend medische zorg nodig. De foltering en mishandeling van de voorbije maanden komt bovenop al het onrecht dat hem in de voorbije vijf jaar, sinds zijn arrestatie in april 2016, is aangedaan.” 
 

Onze oproep

Amnesty International roept met aandrang op om wereldwijd zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het lot van Ahmadreza Djalali. België, Zweden, de EU en de internationale gemeenschap moeten Iran overtuigen om dr. Djalali vrij te laten. In afwachting van zijn vrijlating moet hij op zijn minst menselijk worden behandeld: hij moet contact krijgen met zijn gezin en de nodige medische zorgen krijgen.

hier niet op duwen