Wat is het verschil tussen legaliseren en decriminaliseren van sekswerk?

Wat is het verschil tussen legaliseren en decriminaliseren van sekswerk?

Legalisering is iets anders dan decriminalisering. Amnesty neemt enkel standpunt in over decriminalisering van sekswerk.

Decriminalisering betekent het verwijderen van wetten die sekswerkers als misdadigers bestempelen. Legalisering komt neer op het introduceren van nieuwe wetten en beleid die formele regels invoeren voor sekswerk.

Amnesty is niet per se gekant tegen legalisering, maar vindt dat regeringen er moeten voor zorgen dat het wettelijk kader steeds de mensenrechten van sekswerkers respecteert.

We stellen vast dat ook als sekswerk gelegaliseerd is, er nog criminalisering en mensenrechtenschendingen kunnen voorkomen, omdat in gelegaliseerde systemen sommige sekswerkers buiten de wet kunnen blijven functioneren.

Een zeer slecht voorbeeld van legalisering, en hoe die fout kan lopen, is Tunesië. Tunesische sekswerkers die in bordelen met een vergunning werken en uit het beroep willen stappen, moeten daarvoor de toestemming krijgen van de politie en kunnen aantonen dat ze op een “eerlijke” manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij die buiten deze regeling opereren, worden nog altijd als misdadigers beschouwd en worden niet beschermd door de wet.

hier niet op duwen