Wat doet Amnesty International rond de rechten van holebi's en transseksuelen?

Wat doet Amnesty International rond de rechten van holebi's en transseksuelen?

Amnesty International voert actie tegen alle vormen van discriminatie, dus ook als het gaat om discriminatie op grond van homoseksualiteit. Wanneer mensen gevangen zitten wegens hun seksuele geaardheid of wegens het opkomen voor gelijke rechten kunnen zij geadopteerd worden als gewetensgevangenen.