Hoe komt Amnesty International aan informatie over ‘gesloten’ landen?

Hoe komt Amnesty International aan informatie over ‘gesloten’ landen?

Indien Amnesty International officieel de toegang tot een land wordt geweigerd, moeten onderzoeksteams zich mogelijk baseren op bronnen buiten het land in kwestie, zoals nieuwsberichten in de media, experten, vluchtelingen, diplomatieke vertegenwoordigers en mensenrechtenverdedigers.

hier niet op duwen