Brieven schrijven, vraag en antwoord

Brieven schrijven, vraag en antwoord

We krijgen vaak vragen over het hoe en het waarom van schrijfacties. De meest voorkomende vragen en antwoorden hebben we even voor je op een rijtje gezet. 

ALGEMENE VRAGEN

1. “WAAROM SCHRIJVEN WE BRIEVEN?”

Amnesty International is een internationale beweging die mensenrechtenschendingen wereldwijd bestrijdt. We gebruiken het massaal schrijven van brieven als één van onze methodes om mensenrechtenschendingen aan te kaarten bij de autoriteiten. Jij schrijft samen met duizenden andere mensen een brief om aan te geven dat wij als mensenrechtenorganisatie en jij als Amnesty-supporter niet akkoord gaat met mensonwaardige omstandigheden waarin wereldwijd mensen terecht komen.

Trouwens, bedankt om je in te zetten. Samen met jou kunnen wij het verschil maken.

2. “HOE BEPAALT AMNESTY INTERNATIONAL VOOR WIE DE BRIEVEN GESCHREVEN WORDEN?”

Amnesty International voert jaarlijks actie voor honderden mensen. Dit zijn belangrijke, urgente zaken waar we voldoende betrouwbare informatie over hebben.

3. “AAN WIE WORDEN DE BRIEVEN GESCHREVEN?”

De brieven die je schrijft zijn gericht aan diegenen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen (bv autoriteiten, bedrijven,…). We vragen hen snel maatregelen te nemen en de mensenrechten te respecteren. Voorbeelden zijn een vrijlating van een gewetensgevangene, geen martelingen of het stoppen van discriminatie.

4. “WAAROM VRAGEN JULLIE OOK DE KOPIE(S) TE SCHRIJVEN?”

Een kopie versturen naar het adres zoals aangegeven, versterkt je actie. Simpelweg omdat meer autoriteiten en organisaties dan op de hoogte zijn van je actie.

5. “KAN JE OOK SCHRIJVEN NAAR DE RECHTHEBBENDE ZELF? “

Soms kan je ook solidariteitsbrieven en -kaarten schrijven naar de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Naast druk uitoefenen op autoriteiten is ook morele steun immers enorm belangrijk.

6. “WAT GEBEURT ER MET DE BRIEVEN?”

De brieven die je schrijft worden rechtstreeks verzonden naar de verantwoordelijken voor de mensenrechtenschendingen, en/of als steunbetuiging bezorgd aan de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Jouw brief komt terecht, samen met duizenden andere brieven bij de lokale autoriteiten of bedrijven. Jouw brief is een officieel document en kan niet zomaar opzij gelegd worden. Autoriteiten en bedrijven zien zich verplicht deze brief te ‘behandelen’.  

7.“HOEVEEL KOST HET OM EEN BRIEF TE SCHRIJVEN?”

Amnesty International voorziet alle nodige informatie in verband met de persoon waarvoor je schrijft, alsook voorbeeldbrieven. Zelf zorg je voor papier, enveloppen en postzegels. Je verstuurt de brieven ook zelf naar de autoriteiten. Tip: als je met een groepje schrijft, verzamel de brieven dan in 1 grote envelop, zo bespaar je op verzendkosten!

 

HOE SCHRIJF IK DE BRIEF? PRAKTISCHE VRAGEN.

1. “HOE BEGIN IK AAN HET SCHRIJVEN VAN EEN BRIEF?”

Vooraleer je aan je brief begint is het wel belangrijk om voldoende inhoudelijke informatie te hebben. Maak even tijd om de inleidende tekst bij de schrijfactie door te nemen. Denk je toch nog extra informatie nodig te hebben, neem contact op met Danielle of Erica (zie onderaan).

2. “WAT DOE IK MET DE VOORBEELDBRIEF?”

Samen met de inhoudelijke informatie vind je ook een voorbeeldbrief terug. Je kan hem gewoon overschrijven of gebruiken als inspiratie. Let wel op dat je steeds beleefd en correct taalgebruik hanteert en dat wat je schrijft gebaseerd is op de inhoudelijke info die je van ons kreeg. Zo is je brief zeker correct. Neem zeker en vast de eisen van Amnesty over in je brief.

3. “HOE WEET IK NAAR WAAR IK MIJN BRIEF MOET OPSTUREN?”

Het adres naar waar de brief dient opgestuurd te worden, vind je terug op de voorbeeldbrief.

4. “MOET IK ZELF DE BRIEF VERSTUREN?”

De brief of brieven die je schrijft moet je zelf versturen. Het adres en de contactpersoon vind je terug in de voorbeeldbrief. Je geschreven brieven moet je dus niet bezorgen aan Amnesty International.

5. “KRIJG IK OOK EEN ANTWOORD OP MIJN BRIEF?”

De autoriteiten aan wie je de brief schrijft, krijgen vaak duizenden brieven van Amnesty-supporters en activisten. Een antwoord op jouw brief is eerder uitzonderlijk, maar niet uitgesloten. Laat het ons zeker weten indien je een brief ontvangt.

6. “HOEVEEL BRIEVEN MAG, KAN OF MOET IK STUREN?”

Je kiest zelf hoeveel brieven je schrijft of opstuurt. Hoe meer brieven we samen versturen, des te groter en sterker het signaal. Stuur echter niet tweemaal dezelfde brief, dit heeft geen zin.

Je beslist zelf welke brieven je wenst te verzenden. We appreciëren je inzet, groot of klein, want samen maken we het verschil.

7. “HOE VERSTUUR IK DE BRIEF PER POST?”

Je schrijft een brief en start met PLAATS EN DATUM. Dan schrijf je de voorbeeldbrief. En je eindigt met je VOORNAAM + NAAM + ADRES + HANDTEKENING. Dit mag je absoluut niet vergeten, dit maakt van je brief een officieel document. Stuur deze in een enveloppe op naar het bestemde adres.

8. “HOE VERSTUUR IK EEN BRIEF ONLINE?“

Je ondertekend online een brief. Een brief manueel versturen, doe je door deze in een voldoende gefrankeerde enveloppe te stoppen, het juiste adres te noteren en te posten.

Online een brief onderteken kan via volgende weblink:  www.amnesty-international.be/voer-actie/lopende-acties.

9.“MOGEN ER MEERDERE BRIEVEN IN ÉÉN ENVELOPPE?”

Best stop je in één enveloppe slechts één brief. Het effect van het aantal enveloppen dat bij een autoriteit terecht komt is zo des te groter. Heb je samen met andere mensen brieven geschreven, kan je de enveloppen of de brieven zelf gebundeld versturen.

10. “MOET IK DE BRIEF MET DE HAND SCHRIJVEN?”

Je bent niet verplicht de brief met de hand te schrijven. Als het voor jou eenvoudiger is, kan je gewoon printen. Best zet je je handtekening wel met pen onderaan de brief.

11. “IN WELKE TAAL MOET MIJN BRIEF GESCHREVEN WORDEN?”

In principe mag je kiezen in welke taal je een brief schrijft. Maar aangezien Nederlands geen internationale taal is, is het niet zo handig om autoriteiten uit pakweg Iran, Japan, Congo of Marokko in het Nederlands aan te spreken. Wij opteren meestal voor brieven in het Engels, aangezien de meeste autoriteiten hier wel vertrouwd mee zijn.

12. “OP WELK SOORT PAPIER MOET IK MIJN BRIEF SCHRIJVEN?”

Best zorg je ervoor dat je brief er zo formeel mogelijk uitziet. Standaard wit  papier is dan een goede optie. Indien je dit niet onmiddellijk bij de hand hebt is cursus- of printpapier ook oké. Briefpapier met pakweg sterretjes of hartjes is hier niet zo wenselijk.

13.“MET WELKE KLEUR PEN DIEN IK MIJN BRIEF TE SCHRIJVEN?”

Het maakt niet uit in welke kleur pen je schrijft. Zolang het maar duidelijk leesbaar is. Kies best wel voor pen in plaats van potlood.

14.“HOEVEEL POSTZEGELS MOET IK OP MIJN ENVELOPPE PLAKKEN?”

Het aantal postzegels en de soort hangt af van de bestemming van je brief. Als je brief verstuurd moet worden naar buiten Europa, moeten er meer postzegels op dan als het een brief zou zijn voor binnen Europa. Neem zeker een kijkje op de site van Bpost: www.bpost.be/nl/home


 

Danielle Hennaert, Beleidsverantwoordelijke
E: [email protected]
T: 02 669 37 37

Stijn Bogaert, Lokale groepen & mobilisatie 
E: S[email protected]
T: 0477 67 45 44

hier niet op duwen