Extra informatie

Extra informatie

Toelichting bij kruispuntdenken en verschilllende discriminatievormen, antwoorden op kritische vragen over discriminatie en tips om met discriminerende uitspraken om te gaan in de klas.

toelichting bij kruispuntdenken en vormen van discriminatie

Kruispuntdenken en verschillende discriminatievormen komen kort aan bod in de Schrijf-ze-VRIJdag-schoolpakketten. Honger naar meer? Duik dan in de onderstaande literatuur, die extra toelichting geeft bij deze thema's vanuit sociologisch perspectief. 

 

 

 

 


Mensenrechten en discriminatie: kritische vragen beantwoord

Hoe verhouden haatspraak en vrijheid van meningsuiting zich tegenover elkaar? Kan een hoofddoekenverbod op school? En kunnen witte mensen ook slachtoffer zijn van racisme? Hier lees je onze bondige antwoorden op vaak voorkomende kritische vragen, die ook in jouw klas kunnen opduiken. 

 

Hoe omgaan met discriminerende uitspraken?

Of je nu werkt rond het thema 'VRIJ en GELIJK' of niet, de kans dat je met discriminerende uitspraken te maken krijgt tijdens een klasgesprek bestaat altijd. Hoe ga je daar het best mee om? Lees onze 7 tips.

 

Organisaties die in België werken rond discriminatie

KLIQ
KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van Çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Bij het onderwijsteam van KLIQ kan je aankloppen voor vormingen op maat, specifieke begeleiding en school inclusieve trajecten. Heel wat kant-en-klaar educatief materiaal is terug te vinden op www.schooluitdekast.be en www.kliqvzw.be.

School for Rights
Op www.schoolforrights.be stelt Plan International een heleboel educatieve materialen ter beschikking, voor zowel kleuter, lager als secundair onderwijs.

www.boeh.be

BOEH! is een feministisch en antiracistisch actieplatform dat strijdt voor de vrije keuze van meisjes en vrouwen.

Çavaria

www.cavaria.be

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI-mensen en koepel van LGBTI-organisaties.

Ella vzw

www.ellavzw.be

Kenniscentrum gender en etniciteit.

Femma

www.femma.be

Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen.

Furia

www.furiavzw.be

Furia is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving.
 

Kif Kif

www.kifkif.be

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme.

Minderhedenforum

www.minderhedenforum.be

Het Minderhedenforum streeft naar de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in een inclusieve maatschappij, vrij van racisme en discriminatie.

Merhaba

www.merhaba.be/

Merhaba verenigt en empowert LGBT+ personen met een migratieachtergrond.

Niet Normaal – Stop Etnisch Profileren

www.stopethnicprofiling.be/nl

Met NIET NORMAAL bundelen 7 organisaties hun krachten in de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.

ORBIT vzw

www.orbitvzw.be

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie.

Plan International

www.planinternational.be/nl

Plan International België is een onafhankelijke ngo en verdedigt gelijke rechten voor meisjes en kinderrechten.

Rosa vzw

www.rosavzw.be/nl

Kenniscentrum voor gender en feminisme.

School zonder racisme

www.schoolzonderracisme.be

School zonder Racisme vzw is een partner voor scholen die de uitdaging aangaan om burgerschapseducatie te integreren in de schoolcultuur en werk willen maken van een schoolklimaat dat diversiteit erkent en omarmt.

Transgender Infopunt

www.transgenderinfo.be

Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.

Tumult vzw

www.tumult.be

Tumult vzw is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie die werkt rond van 'talent voor samen-leven' bij kinderen en jongeren.

Unia

www.unia.be/nl

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de mensenrechten beschermt.

Uit de Marge

www.uitdemarge.be

Uit De Marge vzw. Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

VOEM

www.voem.be

De Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.
 

WatWat

www.watwat.be

No-nonsense info voor jongeren.

Wel jong, niet hetero

www.weljongniethetero.be

Wel Jong Niet Hetero is een landelijk erkende jeugdvereniging die blijft verder bouwen aan de gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving.
 

De inhoud van het schoolpakket '20-'21 kwam tot stand in samenwerking met verschillende partners. Ontdek onze partnerorganisaties en hun werk.
Lies Engelen ©
Online voorbeeldbrieven, richtlijnen voor een coronaveilige Schrijf-ze-VRIJdag, een klaspresentatie en tips om je leerlingen te motiveren tot actie.
Ontdek de Schrijf-ze-VRIJdagpakketten per schooljaar.
hier niet op duwen