Europa: speel niet langer met mensenlevens

Petitie

Europa: speel niet langer met mensenlevens

4.846 handtekeningen

Het Europese asielsysteem legt de verantwoordelijkheid om asielzoekers op te vangen bij het eerste land langs waar mensen Europa binnenkomen.

De voorbije jaren zijn een handvol EU lidstaten, waaronder Griekenland en Italië, aan hun lot overgelaten in de opvang van mensen op de vlucht voor de oorlog in Syrië, of voor foltering in Libië.

Dublin: een gebroken systeem

Het gebroken Europese asielsysteem laat de meeste EU-lidstaten toe om hun verantwoordelijkheden ten aanzien van asielzoekers te ontlopen, terwijl een handvol lidstaten overbelast zijn. Dit is oneerlijk en kan ertoe leiden dat lidstaten die aan de kust gelegen zijn weigeren om te reageren op noodoproepen, terwijl de rest van Europa niet ingaat op vragen om meer solidariteit – zie bijvoorbeeld het pijnlijke incident met de Aquarius, en recenter met de Lifeline. 

Verantwoordelijkheid afschuiven op landen buiten Europa?

Donderdag en vrijdag komen Europese leiders samen om dit systeem te hervormen. In de plaats van de tekortkomingen van het Dublin-systeem aan te pakken, willen sommige Europese leiders opnieuw beroep doen op derde landen, hoofdzakelijk in Afrika, om asielzoekers en migranten tegen te houden. Zo hopen ze een politieke crisis op te lossen die ze zelf gecreëerd hebben. 
Samenwerking met andere landen is nodig, maar die moet gebaseerd zijn op solidariteit en respect voor mensenrechten. Het is ronduit gevaarlijk om de verplichtingen van de Europese lidstaten af te schuiven op landen die de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten niet respecteren. 

In plaats van verantwoordelijkheid af te schuiven op andere landen moeten Europese leiders nu kiezen voor een systeem op basis van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, zowel binnen de EU als in samenwerking met derde landen. 

WAAROM IS DIT DRINGEND?

De Europese leiders krijgen deze week een historische kans om een gebroken asielsysteem te herstellen, en een systeem uit te werken dat goed is voor vluchtelingen en voor de Europese bevolking. Maar in plaats daarvan willen ze met last-minute knutselwerk de Europese verantwoordelijkheden afschuiven op andere landen.

Teken de petitie en roep Donald Tusk en Charles Michel op om samen te werken om mensenlevens te redden op zee, havens open te houden en het gebroken asielsysteem te verbeteren.

Zet druk op de Europese leiders om nieuwe regels in te voeren op basis van solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden.
 

teken de petitie

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

hier niet op duwen