Etnisch profileren bij de politie

Etnisch profileren bij de politie

Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren.

Negatieve stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Amnesty International publiceerde hierover een rapport.

 


“Er was eens een drugscontrole op school, met drugshonden. De hond was niet bij mij gestopt, maar toch hebben ze mij eruit gepikt. Ze zeiden: Je zag er verdacht uit.” 

Soufiane, 19, arbeider, van Marokkaanse afkomst

Etnisch profileren helpt niets of niemand vooruit

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie. Het is dus door de wet verboden. Maar toch gebeurt het en de gevolgen zijn erg negatief. In de eerste plaats voor de mensen die etnisch geprofileerd worden, maar ook voor de goede werking van de politie.

 


“Normaal gaan ze niet de passagiers van de auto controleren … maar ze vroegen de identiteitskaart van mijn zoon. De politie zei: ‘Je weet nooit met mensen zoals jij.’”

Lieve, 57, sociaal werker, van Belgische afkomst, met kinderen van Belgisch-Marokkaanse afkomst

 

© Spitlart aka Younes v.d.b.

Vooroordelen en wantrouwen

Etnisch profileren is stigmatiserend en versterkt negatieve vooroordelen over etnische minderheden. Door onevenredig veel controles uit te voeren van mensen van een etnische minderheid, krijgen omstaanders vaak de indruk dat mensen van een etnische minderheid iets fout hebben gedaan en trekken ze hier al snel hun conclusies uit.

 


“Ik sta aan het station, er staan honderd mensen die van hun werk of school komen, … De massa hoort ons gesprek niet. Ze zien een donkere jongen en een politieagent en vragen zich af: ‘Wat heeft die mispeuterd?’ Ook al wandel je erna gewoon rustig weg, door een bepaalde manier van optreden van politieagenten krijg je meteen het label ‘crimineel’ van omstaanders die niet weten wat er aan de hand is.”

Mohamed, 25, student, Afrikaanse Belg, beschrijft een identiteitscontrole

 

© Spitlart aka Younes v.d.b.

Mensen die regelmatig tegengehouden worden zonder gegronde reden, raken gefrustreerd en wantrouwen de politie. Er ontstaat een vertrouwensbreuk, die een serieuze barrière is voor goed politiewerk.

 


“Soms ben je dat beu, omdat dat te vaak gebeurt. Als het één keer gebeurt, oké, maar als je elke week wordt tegengehouden voor een ‘routinecontrole’, denk je: dat klopt toch niet?

Bachiri, 21, arbeider, van Marokkaanse afkomst.

 

Video: De impact van etnisch profileren

Onnodige controles en blinde vlekken

Etnisch profileren is een verspilling van politiemiddelen omdat het leidt tot veel onnodige – en onwettige – controles. Politiemensen die zich extreem focussen op bepaalde etnische groepen, hebben veel minder aandacht en tijd voor criminaliteit die door andere groepen van mensen gepleegd wordt. Dat zorgt voor een blinde vlek.

 


“Mijn baas is zelf Marokkaan. Hij zat met zes Marokkaanse vrienden in een park en zag zes blanken een vuilbak kapotmaken. Hij belt de politie, ze komen ter plekke, wie wordt gecontroleerd? De zes Marokkanen, waaronder hijzelf ... Dat is zo fout, zo erg. Dat is een betrokken burger en dan krijg je dat.”

Inspecteur

 

© Spitlart aka Younes v.d.b.

Politieagenten moeten zich niet laten leiden door hun buikgevoel of vooroordelen, ze moeten op basis van specifieke, feitelijke criteria te werk gaan. 

Etnisch profileren in België

Er zijn genoeg aanwijzingen om bezorgd te zijn over etnisch profileren in België. Zowel etnische minderheden als sommige politiemensen zélf geven aan dat dit een realiteit is waar momenteel te weinig aandacht voor is.

 


“Etnisch profileren zal zeker bestaan en soms meer en onbewuster dan we denken.”

Korpschef

 

Amnesty International heeft onderzoek gedaan in negen belangrijke politiezones in heel België en stelt vast dat zowel de politie als de politiek tot nu toe te weinig gedaan hebben om etnisch profileren te voorkomen, te detecteren en te bestrijden.

 

Uit gesprekken met politiemensen blijkt dat er meer begeleiding nodig is in het vertalen van de wet naar praktijk. De meeste politiemensen willen niet etnisch profileren, maar ze worden onvoldoende begeleid en getraind om dit tegen te gaan. Daardoor gaan ze af op hun eigen interpretatie van de wet of zelfs op hun buikgevoel.

Agenten moeten betere richtlijnen krijgen over hoe ze juist identiteitscontroles moeten uitvoeren zonder etnisch te profileren. Die richtlijnen bestaan momenteel amper. Identiteitscontroles moeten ook beter opgevolgd en geëvalueerd worden zodat er lessen geleerd kunnen worden als het fout loopt. Deze maatregelen zullen resulteren in beter politiewerk en minder verspilling van politiemiddelen.

© Spitlart aka Younes v.d.b.

Een voorbeeld in Spanje

In de politiezone van Fuenlabrada, Spanje, registreert men welke politieagent wie controleert, zijn nationaliteit, de reden van de controle en het resultaat. De statistieken worden opgevolgd en politiemensen krijgen feedback en opvolging van hun werk. In het begin kon men vaststellen dat mensen van etnische minderheden veel vaker werden gecontroleerd, maar dat verminderde al na enkele maanden. Het aantal controles halveerde ongeveer, terwijl de pakkans liefst drie keer groter werd.

Door te stoppen met etnisch profileren stop je niet enkel met discrimineren, maar verhoog je ook je effectiviteit.

Jij & Politie. Ken je rechten en plichten

Wat moet je doen als de politie je op straat controleert? Wat mag de politie en wat mag jij?

Nuttige tips vind je in onze brochure 'Jij & Politie'. Je kan deze brochure downloaden in het NEDERLANDS, FRANS, ENGELS en ARABISCH of gratis bestellen:

 

Aanbevelingen Amnesty International

Amnesty International roept de Belgische autoriteiten op om:

  • etnisch profileren als bekommernis in België te erkennen;
  • duidelijke regels te voorzien voor politiemensen over hoe ze identiteitscontroles moeten uitvoeren zonder te discrimineren;
  • identiteitscontroles te onderzoeken en hierover gegevens te verzamelen;
  • klachten grondig, onpartijdig, transparant en effectief te behandelen;
  • training te voorzien met expliciete aandacht voor het verbod op etnisch profileren.

     

meer over etnisch profileren

Materialen conferentie etnisch profileren

 

Artikel uit ons magazine 'Amnesty in Actie' , juni 2019.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen