Etnisch profileren bij de politie

Etnisch profileren bij de politie

Wat is etnisch profileren?

Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren. Stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te stoppen, te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van je individueel gedrag of een objectief bewijs van je schuld.


"Als je een getaande huid hebt, of er Arabisch uitziet, of je het nu bent of niet, dan heb je dikke pech. Je vreemde smoel zorgt ervoor dat je meer gecontroleerd wordt. Je zal meer kans hebben om in contact te komen met de politie, ook al wil je dat niet” – Mamadou, 32 jaar, Brussel. [1]


 

Het probleem

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en is verboden door het Europees en internationaal recht. Maar ook op andere vlakken is etnisch profileren problematisch. Het heeft namelijk een negatieve impact op de betrokken personen en gemeenschappen. Het zorgt ervoor dat mensen zich tweederangsburgers voelen, vaak door vernedering en trauma, en dat wordt nog erger als mensen vaak gestopt worden zonder objectieve en redelijke grond. Indirect versterkt het ook negatieve stereotypen over minderheden die meer geneigd zouden zijn tot criminaliteit, en dat leidt dan tot discriminatie en uitsluiting in andere domeinen.

Amnesty Nederland verzamelde in dit filmpje enkele getuigenissen: 

Ten slotte is etnisch profileren gewoon niet effectief. Het zorgt ervoor dat mensen hun vertrouwen in de politie verliezen en minder bereid zijn om samen te werken om hen informatie en inlichtingen te bezorgen. Dat ondermijnt het politiewerk en de gemeenschapsgerichte politie. Het zorgt ervoor dat mensen de legitimiteit van de politie in vraag stellen, en ook de staat.

Daarnaast gaan er belangrijke politiemiddelen verloren als ze worden ingezet om tal van onschuldige mensen te controleren. Zo kunnen minder middelen naar misdaadpreventie en -bestrijding gaan.

[1] Citaat uit Ligue des droits de l’homme, 2017, Contrôler et punir. Etude exploratoire sur le profilage ethnique dans les contrôles de police : paroles de cibles, p.35.

Analyse van het juridisch kader

Amnesty International maakte een analyse van het juridisch kader rond etnisch profileren, zowel op internationaal als op Belgisch niveau.

 

 


Heb jij zelf ervaringen met etnisch profileren en wil je die graag (anoniem) met ons delen?

Contacteer ons via [email protected]

Voor een echte klacht kan je je richten tot Comité P of de dienst Intern Toezicht van de politiezone in kwestie. Je kan discriminatie ook steeds melden bij Unia.


 

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

 

hier niet op duwen