Leerstoel

Leerstoel

Universiteit Gent kent de Amnesty International Leerstoel dit jaar toe aan professor Peter Piot voor zijn belangrijke rol in het realiseren van het wereldwijde recht op gezondheid.

De officiële uitreiking van de Amnesty International Leerstoel vindt plaats op dinsdag 22 november 2016 om 20u in de Theaterzaal van Kunstencentrum Vooruit in Gent.

 

Over Peter Piot

Peter Piot (67) is wellicht het bekendst voor zijn voortrekkersrol in de strijd tegen aids. Eerst, in het begin van de jaren negentig, als voorzitter van de International AIDS Society en directeur van de aidsprogramma’s van de Wereldgezondheidsorganisatie. Enkele jaren later, in 1994, stond Piot mee aan de wieg van UNAIDS. Als directeur van het VN-agentschap wierp hij zich op als hét boegbeeld van de wereldwijde strijd tegen HIV. Van 1995 tot 2008 was hij naast directeur van UNAIDS ook adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Peter Piot was ook de medeontdekker van het ebolavirus in 1976, twee jaar nadat hij als arts was afgestudeerd aan de Universiteit Gent. Hij hielp in het toenmalige Zaïre de eerste ebola-epidemie bedwingen. In 1980 behaalde hij een doctoraat in de microbiologie aan de Universiteit Antwerpen.

Niet alleen leverde Piot baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar onder meer het ebolavirus en HIV, hij probeerde ook om zoveel mogelijk mensen toegang te verschaffen tot geneesmiddelen tegen HIV. Daarbij had hij oog voor de strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie en stigmatisering. Bekommernis om mensenrechten was altijd onlosmakelijk verbonden met zijn wetenschappelijke werk.

Peter Piot werkte als professor microbiologie en openbare gezondheid onder meer voor het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, de VUB, de universiteit van Nairobi en als senior fellow aan de University of Washington en de Bill & Melinda Gates Foundation. Momenteel is hij directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Van 2007 tot 2014 was hij voorzitter van de Koning Boudewijnstichting.

Leerstoel Amnesty International

De Amnesty International leerstoel, die wordt ingericht door de Universiteit Gent, wordt jaarlijks toegekend aan iemand die een bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensenrechten.

De voorbije jaren ging de Amnesty International Leerstoel onder meer naar schrijver Dave Eggers, zuster Jeanne Devos en anti-doodstrafadvocaat Clive Stafford Smith. Ook Dr. Thomas Hammarberg, Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dr. Luis Moreno-Ocampo, hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag en Nawal El Saadawi, Egyptische vrouwenrechtenactiviste, ontvingen in het verleden de Leerstoel.

Amnesty-groepen

De activisten van de Amnesty-groepen strijden in hun eigen stad of gemeente voor mensenrechten. Ze zijn gedreven en veelzijdig en voeren op verschillende manieren actie. Ze schrijven brieven, organiseren een benefiet, zetten een rommelmarkt op poten, trekken met een petitie naar het marktplein,… Heb je interesse, zoek hier de groepen in jouw buurt.

  

 

 

 

hier niet op duwen