Dit was Schrijf-ze-VRIJdag 2020

Dit was Schrijf-ze-VRIJdag 2020

OP DE SCHRIJF-ZE-VRIJDAG KOMEN TIENDUIZENDEN LEERLINGEN OP VOOR MENSENRECHTEN

Dit was de Schrijf-ze-vrijdag 2020

De Schrijf-ze-VRIJDAG op 7 februari 2020 was een recordeditie. Bijna 600 scholen in Vlaanderen en Brussel deden mee. Tienduizenden leerlingen van 10 tot en met 18 jaar schreven brieven en voerden actie voor jonge mensenrechtenverdedigers. Hartelijk bedankt aan iedereen die mee opkwam voor de rechten van deze dappere jongeren!


Wat betekent de schrijf-ze-vrijdag voor jou?

"Kracht en jeugd. Ik denk dat Amnesty International als één van de weinige organisaties vooral stem geeft aan de jeugd. Onze generatie is geïnteresseerd in wereldproblemen en -conflicten en wij hebben geen politieke agenda of vooroordelen. Wij willen gewoon het beste voor iedereen. "

Ivana, 16 jaar

 

 


Waarom schrijf je op de schrijf-ze-vrijdag?

"De meeste landen zeggen dat ze mensenrechten zullen naleven en dat doen ze niet. Dus moeten we ervoor zorgen dat ze verantwoordelijk worden gesteld. Door brieven te schrijven proberen we te zorgen voor bewustwording bij die regeringsleiders, zodat er minder schendingen zijn."

Lola, 17 jaar

 

 


Waarom doe je mee aan de schrijf-ze-vrijdag?

"Je kan natuurlijk aan de zijlijn blijven staan en niks doen, maar dan leer je ook niet bij over wat er eigenlijk allemaal gebeurt buiten ons land. Dat inspireert mij ook wel heel hard."

Nynke, 13 jaar

 

 


Mensen zeggen vaak dat jongeren niet wakker liggen van mensenrechten. Denk je dat dit waar is? 

"Je moet nadenken over wat jij persoonlijk belangrijk vindt en welke rechten jij belangrijk vindt voor jezelf, en dat dan ook toepassen op andere mensen. Die rechten worden nu in bepaalde landen niet nageleefd. Ik zou dat zelf ook niet leuk vinden mocht ik in zo'n situatie zitten, en dan had ik ook heel graag een beetje steun gehad van andere mensen."

Yara, 15 jaar


HOE ervaar je de schrijf-ze-vrijdag als leerkracht?

"Het is een dag waarop je klas of school transformeert in een gigantisch schrijfteam. Wij trekken samen allemaal aan hetzelfde zeel voor één gemeenschappelijk doel: een rechtvaardige wereld. Hoe? Door massaal brieven te schrijven. Leerlingen krijgen vooraf alle informatie, dankzij Amnesty International, ze bekijken de filmpjes, want eigenlijk is kennis het begin van alles."

Marc, leerkracht NCZ

 

 


Wat is jouw gevoel bij de schrijf-ze-vrijdag?

"Ik vind het super belangrijk en het doet deugd om te zien dat de jeugd op 500 verschillende scholen leeftijdsgenoten helpt, mensen in nood helpt en vooral opkomt voor dingen die een norm zouden moeten zijn. "

Ivana, 16 jaar

Dankjulliewel

Sarah en Seán zijn twee jonge mensenrechtenverdedigers voor wie werd geschreven op de Schrijf-ze-VRIJdag 2020. Ze redden mensen in nood op de Middellandse Zee en worden nu vervolgd. Sarah en Seán bedanken alle leerlingen die hen hebben gesteund met een brief.


"Ik denk dat het idee bestaat dat de Schrijf-ze-VRIJdag en het versturen van brieven misschien geen grote impact heeft. Ik kan je zeggen, dat heeft het absoluut wel! BRIEVEN vestigdeN aandacht op onze zaak, waardoor het voor de Griekse autoriteiten onmogelijk WERD om ons nog langer in voorarrest te houden. Het is een enorm krachtig middel waarover we beschikken.”

Seán Binder

 


"Ik wil jullie bedanken om op jullie eigen manier bij te dragen en op te komen voor ons en voor onze rechten, voor Seán Binder en voor anderen. Heel erg bedankt!”

Sarah Mardini

 

De Filipijnse ambassade op bezoek bij het Maria Boodschaplyceum

Ralph Vincent Abarquez , vertegenwoordiger van de Filipijnse ambassade en Consul, bevestigde aan de leerlingen dat ze élke brief voor Marinel Ubaldo op de Filipijnse ambassade lezen en vertalen. Nadien scannen ze de brieven en sturen ze die naar het kantoor van de Filipijnse Minister van Buitenlandse Zaken. Ze sturen ook een kopie naar het Filipijns Presidentieel Paleis en naar het VN-kantoor in de Filipijnen dat sociale armoede en klimaatverandering tegengaat, en zij onderzoeken de zaak.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG: wanneer het maar past

In het schooljaar 2020-2021 houden de meeste scholen de Schrijf-ze-VRIJdag op 29 januari 2021, maar deelnemen kan om het even wanneer. Elke dag is een goede dag om op te komen voor mensenrechten!

Schrijf je nu in voor de Schrijf-ze-VRIJdag in het schooljaar '20-'21. In de loop van oktober ontvang je automatisch het bijhorende schoolpakket, met informatie over het thema 'VRIJ en GELIJK', mensenrechten, lesactiviteiten, video's en voorbeeldbrieven. Het is jouw ideale gids voor een geslaagde actiedag.