Bescherm wie ons beschermt

Bescherm wie ons beschermt

Jani Silva, Danelly Estupiñan, Joel Rodríguez en María Ciro verdedigen het milieu in colombia. Ze moeten ervoor betalen met doodsbedreigingen en vervolging.

Lees hun verhaal
 

In Latijns-Amerika is Colombia het land met het hoogste aantal moorden op mensenrechtenverdedigers en het is het op een na gevaarlijkste land ter wereld om dit werk uit te voeren. Wie loopt het meeste risico? Zij die het land, het territorium en het milieu verdedigen. Waar je woont speelt een belangrijke rol: op het platteland in inheemse, boeren- of jn Afro-Colombiaanse gemeenschappen zijn mensen vaak nog kwetsbaarder. Ze zitten gevangen tussen enerzijds het gewapend conflict en het geweld dat daarmee gepaard gaat en anderzijds de geschillen over land en natuurlijke grondstoffen.

JANI SILVA, MILIEUVERDEDIGER UIT HET AMAZONEWOUD

Jani werd geboren in het hart van het Amazoneregenwoud. Ze is een dappere boerenvrouw die haar leven wijdde aan het beschermen van onze zuurstof- en waterreserves. In 2008 richtte Jani  met een aantal anderen een organisatie op: de Associatie voor de algehele duurzame ontwikkeling van de Amazoneparel (Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA). ADISPA verdedigt de rechten van meer dan 1.200 boeren die leven in het " boerenreservaat Amazoneparel" in Putumayo, een regio met een unieke diversiteit in het zuiden van Colombia.

Jani bindt de strijd aan tegen oliemaatschappij Amerisur, die het milieu vervuilt. Ze wil dat het Vredesakkoord toegepast wordt zodat gewapende groepen geen controle meer hebben over haar land en stoppen met het terroriseren van de mensen die er wonen.

Door haar werk werd Jani een pistool tegen het hoofd gehouden. Ze stond op het punt neergeschoten te worden. Ze werd van haar land verdreven en ontdekte dat er plannen zijn om haar te vermoorden. Om te garanderen dat Jani en de leden van ADISPA onze planeet kunnen blijven verdedigen, moeten de gewapende groepen in Colombia dringend worden ontbonden. Dit is alleen mogelijk door het oprichten van een "Commissie voor de verificatie van garanties voor mensenrechtenverdedigers". 

We verdedigen de ecosystemen die leven mogelijk maken.

 

Joel Chipiaje, inheems milieuverdediger 

Joel groeide op te midden van ontheemding en armoede. Hij hoorde verhalen over de tijd waarin zijn vader en de ouderen van zijn inheemse gemeenschap, ASEINPOME, op hun voorouderlijke grond woonden vol natuurlijke grondstoffen, water en voedsel. Ze vertelden ook hoe gewapende mannen hen dwongen hun huis te verlaten door gewelddadig op te treden tegen hen, hoe er op hen gejaagd werd en ze het doelwit waren van systematische moordpogingen.

In 2015, na 30 jaar gedwongen ontheemding, besloot Joel, samen met 42 dappere Sikuani en Kubeofamilies, terug te keren naar hun voorouderlijk land in Meta, een gebied dat bekend staat als de "graanschuur van Colombia". Ze vechten nu voor erkenning en claimen het land van hun voorvaderen.

Vanwege hun werk ontvangen Joel en de inheemse gemeenschap van ASEINPOME bedreigingen van mensen die hun land willen afnemen. Laatsten branden huizen plat in de gemeenschap en intimideren hen voortdurend. Om te voorkomen dat de gewapende groepen dit land, dat rijk is aan natuurlijke grondstoffen, weer bezetten, moeten Joel en zijn gemeenschap ervoor zorgen dat de Colombiaanse regering het voorouderlijk land ASEINPOME als hun eigendom erkent. Dit is alleen mogelijk door het oprichten van een "Commissie voor de verificatie van garanties voor mensenrechtenverdedigers".
 

We verdedigen het land, de lucht en het water die ons leven geven.

 

Danelly Estupiñan,
Afro-Colombiaans
milieuverdediger 

Danelly groeide op tussen mangroves en Afro-Colombiaanse muziek. Op 15-jarige leeftijd besloot ze haar leven te wijden aan het verdedigen van de stedelijke Afrikaanse gemeenschap tegen de economische belangen van privégroepen, zoals bedrijven en gewapende milities.

Danelly maakt deel uit van het Proces van de Zwarte Gemeenschappen (Proceso de Comunidades Negras, PCN), een coalitie die meer dan 140 organisaties overkoepelt die zich inzetten voor de rechten van de zwarte gemeenschap. Vanwege haar werk wordt Danelly voortdurend met de dood bedreigd. Onbekenden hebben ingebroken in haar huis, ze wordt constant in de gaten gehouden en er kwam een bevel haar te vermoorden. Daardoor moet ze voortdurend verhuizen.

Om de dreigementen tegen Danelly te stoppen, moet het Openbaar Ministerie er dringend een onderzoek naar instellen, wat mogelijk wordt door het oprichten van een "Commissie voor de verificatie van garanties voor mensenrechtenverdedigers".

Ik verlang ernaar mijn leven blijvend te wijden aan het verdedigen van de rechten van anderen.

María Ciro, milieuverdediger 

María Ciro, een boerenvrouw, is opgegroeid op het platteland van Colombia en gevormd door de taak van voedselproductie te midden van het Colombiaanse gewapende conflict. Zij wijdde haar leven aan het uitleggen dat de natuur geen object is om uit te buiten, maar een levend wezen waarvan wij volledig afhankelijk.

María maakt deel uit van het Catatumbo Comité voor Sociale Integratie (Comité de Integración Social del Catatumbo, CISCA), in Catatumbo, een regio die ondanks de vredesakkoorden nooit vrede heeft gekend, omdat de gewapende conflicten en militarisering daar blijven voortduren. CISCA strijdt voor de mensenrechten van de boerengemeenschappen, in het bijzonder het recht op voedsel, werk en een gezond milieu. De gemeenschap wil de cocateelt vervangen door de teelt van legale gewassen.

Door hun werk worden María en de leden van CISCA door de Colombiaanse staat gestigmatiseerd. Om de relatie tussen de natuur en ons milieu te kunnen blijven beschermen, is het voor María en haar collega’s van fundamenteel belang dat de cocaplantages vervangen worden door plantages met legale gewassen. Dit moet gebeuren in overleg met de gemeenschappen en is alleen mogelijk door de oprichting van een "commissie voor de verificatie van garanties voor mensenrechtenverdedigers".

Als de boeren van het platteland verdwijnen, verdwijnt het voedsel.